Lataa selvitys tästä

Lapin terveyskeskusten ja sairaaloiden päivystyksissä hoidetuista 245 koti- ja vapaa-ajan tapaturmasta yli puolet syntyi kaatumisen seurauksena. Urheilu- tai liikuntatapaturmista jopa 75 prosenttia ja kotitapaturmista 44 prosenttia johtui kaatumisesta.

Suomessa nuoret miehet ovat suurin riskiryhmä urheilu- tai liikuntatapaturmissa. Lapin hiihtotapaturmat poikkeavat tästä riskiryhmästä, sillä hiihtotapaturmien keski-ikä oli 53 vuotta ja noin 60 prosenttia hiihtotapaturmista sattui naisille. Lapissa laskettelu oli suurin nuorten vammojen aiheuttaja, sillä lähes 45 prosenttia alle 25-vuotiaiden vammoista syntyi lasketellessa.

Seurantajakson aikana Lapissa tapahtuneet liikennetapaturmat erosivat huomattavasti Suomen keskiarvoista (eniten liikennetapaturmia tapahtuu liikuttaessa polkupyörällä tai autolla). Tämän kartoituksen aikana Lapissa tapahtuneista liikennetapaturmista jopa 64 prosenttia tapahtui moottorikelkalla ajaessa. Liian suuri tilannenopeus, tuntematon kelkkareitti sekä kuljettajan tilanteeseen riittämättömät ajotaidot johtivat moottorikelkkatapaturmiin.

Yli 20 prosenttia koti- ja vapaa-ajan tapaturman vuoksi hoidetuista terveydenhuollon asiakkaista oli Lapin ulkopuolelta tulleita tai ulkomaalaisia. Heille tapahtuneista tapaturmista lähes 70 prosenttia oli urheilu- tai liikuntatapaturmia. Lapin ulkopuolelta tulleiden ja ulkomaalaisten liikennetapaturmista peräti 86 prosenttia tapahtui moottorikelkalla ajaessa.

Lapin päivystyksissä hoidetuista tapaturma-asiakkaista vain 8 prosenttia puhallutettiin seurantajakson aikana. Puhallutetuista 43 prosenttia oli humalassa. Humalaisista 90 prosenttia oli suomalaisia miehiä, joista 70 prosenttia oli Lapissa asuvia ja loput Lapin ulkopuolelta tulleita. Tapaturmaan joutuneista henkilöistä alle yksi prosentti oli käyttänyt muita päihteitä.

Lapin aluehallintovirasto toteutti osana “Terveyden edistäminen ja päihdehaittojen ehkäisy” -hanketta tapaturmakartoituksen keväällä 2011. Lapin aluehallintovirasto on laatinut “Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat” -tapaturmakatsauksen.

“Suomessa tapahtuu vuosittain noin 1 100 000 tapaturmaa, joista yli 70 prosenttia on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Joka vuosi tapaturmaisesti kuolee noin 2 500 – 3 000 ihmistä, joista 80 prosenttia kuolee koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa. Tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien tulee vähentyä huomattavasti.”

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.