STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää

STTK:n puheenjohtajan Mikko Mäenpään mielestä ilma on sakeana ehdotuksia, joissa Suomen edun nimissä vaaditaan alas milloin veroja, milloin palkkoja, milloin työsuhdeturvaa, milloin julkisia hyvinvointipalveluita.
– Yhteinen nimittäjä yritys- ja elinkeinoelämän taholta tulevissa ehdotuksissa on se, että tosiasiassa ne kaikki merkitsisivät heikennyksiä palkansaajien ostovoimaan, turvaan ja hyvinvointiin. Niissä unohdetaan, että hyvinvointi syntyy työstä. Leikkausten ja heikennysten sijaan tarvitsemme lisää työtä ja työtunteja sekä järkeviä rakenteellisia uudistuksia, joilla vahvistetaan tuottavuutta ja julkisen talouden rahoituspohjaa.

Mäenpää ei lämpene ajatukselle, jonka mukaan hallitusohjelman puolivälitarkistuksen yhteydessä yritysveroa pitäisi keventää ja palkansaajien verotusta kiristää.
– Veropohjasta on huolehdittava. Suomen yritysverotus on kilpailukykyinen EU-maiden joukossa eikä keventämiseen ole perusteita. Sen sijaan palkkaverotusta on tarkasteltava työn kannustavuuden näkökulmasta. Verotuksella pitää tukea työtunteja lisäävää linjaa eikä ansiotulojen verotusta pidä kiristää. Se on oikea signaali myös kotimarkkinoiden näkökulmasta.

Tulevaisuus on sumea, mutta Suomen on rakennettava vahvuuksiensa varaan.
– Meillä on toimiva infra, loistava koulutusjärjestelmä, vahva tuotekehitystyö, kestävä julkinen talous, luonnonrikkauksia ja myös toimiva työmarkkinajärjestelmä.
– Vaikka uudet työpaikat syntyvät enimmäkseen pk-sektorille, teollisuutta tarvitaan. On rakennettava nopeasti uusi teollisuus- ja elinkeinopoliittinen ohjelma, joka vie Suomen läpi rakennemuutoksen. Myös suomalaisten osaamisesta läpi koko työuran on huolehdittava. Tähän tarkoitukseen hallitusohjelmassa mainittu idea koulutustilistä saa STTK:n tuen.

Työurien pidentämisessä kestävä ratkaisu on pyrkiä nykyistä nopeampaan valmistumiseen koulutuksen laadusta tinkimättä.
– Pääsyä ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin on joustavoitettava. Opintovuodet on saatava tiiviiksi ja opintotukijärjestelmää kehitettävä siten, että se kannustaa nopeaan valmistumiseen, Mäenpää toteaa.

STTK:n edustajistossa puhunut Mikko Mäenpää varoittaa tekemästä eläkkeillä suhdannepolitiikkaa. Hän muistutti, että viimeksi keväällä tehtiin päätöksiä, joilla suomalaisten työurat pitenevät.
– Työeläkejärjestelmään liittyvistä asioista neuvotellaan kolmikantaisesti sovitussa aikataulussa.

Työmarkkinajärjestöjen välillä on paha railo

STTK:n mielestä on liian varhaista puhua seuraavan sopimuskierroksen muodosta, sillä voimassa olevan raaminkin osalta asioita on auki.
– Koko raamisopimuksen voimassaolon ajan EK on kritisoinut omaa sopimustaan. Myös kiistaan kolmesta koulutuspäivästä on löydettävä ratkaisu, tarvittaessa ilman lakiakin. On syytä kysyä, kenen kanssa palkansaajajärjestöt tässä tilanteessa käyvät vuoropuhelua saati neuvottelevat, kun railo sovitun ja pidetyn välillä on ilmeinen. Suomessa on totuttu pitämään sovitusta kiinni, Mäenpää linjaa.

STTK:n puheenjohtajan mielestä nyt on liian aikaista linjata seuraavan työmarkkinaratkaisun mallia ja sisältöä.
– Suurin osa sopimuksista päättyy vasta vuonna 2014. Sinne asti kukaan ei näe.

Hän toivoo, että työnantajat pitäisivät nyt mielessään mahdollisuuden kehittää suomalaista työmarkkinamallia.
– Kilpailu lisääntyy ja suhdannevaihtelut yleistyvät. Uuden työmarkkinamallin pitäisi yhdistää ennustettavuus ja joustavuus. Malli pitäisi STTK:n mielestä sitoa tuottavuuden kehitykseen ja avoimen sektorin palkankorotusvaraan. Yhteinen kustannusraamin ideointi pitäisi aloittaa heti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.