Valtioneuvosto on 13. joulukuuta 2012 nimittänyt Liikenneviraston pääjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Antti Vehviläisen. Vehviläinen valittiin toimikaudelle 1.1.2013 – 31.12.2017.

Antti Vehviläinen siirtyy pääjohtajaksi Stora Enso Oyj:n logistiikkajohtajan paikalta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 1993.

Vehviläisellä on laaja liikennealan tuntemus. Hän on toiminut muun muassa ministeriön selvitysmiehenä sekä valtion liikennealan liikelaitosten ja valtionyhtiöiden hallituksissa, neuvottelukunnissa ja työryhmissä. Lisäksi Vehviläinen on työskennellyt Liikenneviraston neuvottelukunnan puheenjohtajana koko viraston olemassaolon ajan.

Liikennevirasto aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta, kun liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinnon kuusi virastoa yhdistettiin kahdeksi uudeksi virastoksi, Liikennevirastoksi ja Liikenteen turvallisuusvirastoksi, Trafiksi.

Liikenneviraston toimiala kattaa koko liikennejärjestelmän ja kaikki liikennemuodot ilmailua lukuun ottamatta. Viraston tehtävänä on huolehtia, että Suomessa on kansalaisten ja elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeita palveleva, toimiva, energiatehokas, ympäristöystävällinen ja turvallinen liikennejärjestelmä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.