Teknologiateollisuus pitää TEM:n teettämän selvityksen esittelemää IPR-boksia kannatettavana. Alempi veroprosentti patenttien, tavaramerkkien, ohjelmistojen, hyödyllisyysmallien ja mallioikeuksien lisenssituloista on merkittävä kasvuun kannustava toimenpide vaikeassa taloustilanteessa. Tällainen kannustin tukisi erinomaisesti Suomen kasvustrategiaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on tänään julkistanut selvityksensä ns. IPR-boksista. IPR-boksi on verokannustin, jossa innovaatioista saatava tulo verotetaan normaalia yhteisöveroa alhaisemmalla verokannalla. Selvityksen esittelemän mallin mukaan yritykset Suomessa maksaisivat 12,25 prosentin yhteisöveroa patenteista, tavaramerkeistä, ohjelmistoista, hyödyllisyysmalleista ja mallioikeuksista saamistaan lisenssituloista.

Suomen talouden kilpailukyky on viime vuosina merkittävästi heikentynyt. Nyt on huolehdittava siitä, että tutkimus- ja kehityspanostukset tehdään ja myös pidetään Suomessa. Valmisteilla oleva t&k-verokannustin tähtää tutkimuksen ja kehittämisen tekemiseen nimenomaan Suomessa.

Aineeton talous tuo työtä ja hyvinvointia

IPR-boksi kannustaa myös kehittämään keksinnöistä liiketoimintaa ja pitämään sen Suomessa, koska alhaisempi verokanta vähentää kaupallistamisen riskejä. Yritysten tutkimus- ja kehitystyö, innovaatioiden omistusoikeus ja sen ympärille kehitetty liiketoiminta pyritään yleensä pitämään mahdollisimman tiiviisti yhdessä, koska ne tukevat toisiaan.

Aineettomat oikeudet siirtyvät helposti maasta toiseen, koska niiden omistusmaan vaihtaminen on yksinkertaista. Monissa Euroopan maissa on käytössä erilaisia IPR-boksin muotoja. Yrityksissä mietitään, missä maassa kannattaa pitää aineettomien oikeuksien omistus ja missä niistä saatava taloudellinen hyöty on suurin. Suomella ei ole varaa olla asiassa passiivinen.

– Tänään esitelty IPR-boksi on kannatettava ja ministeriön teettämä selvitys on perusteellinen, toteaa Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Michaela Ramm-Schmidt.

Ramm-Schmidt pitää erityisen hyvänä, että ehdotus sisältää sekä patenttien, tavaramerkkien, ohjelmistojen, hyödyllisyysmallien että mallioikeuksien lisenssitulot, koska näin kannustimen vaikuttavuus on riittävä pitämään ja houkuttelemaan aineettomia oikeuksia ja niihin liittyvää liiketoimintaa Suomeen. On tärkeää, että ehdotus etenee nopeasti hallituksen jatkovalmistelussa ja että saamme pikaisesti yritysten kasvua ja kehittymistä vahvasti tukevan poliittisen päätöksen.

– Tällainen IPR-boksi on juuri sitä, mitä Suomi nyt tarvitsee. Tällaisella työkalulla voimme parantaa kotimaisten yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja työllistää ja siten luoda uutta pohjaa maamme hyvinvoinnille, Ramm-Schmidt korostaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi