Suomen luonnonsuojeluliitto ehdottaa Talvivaaran kaivosyhtiön, viranomaisten ja ympäristöjärjestöjen asiantuntijoiden yhteistä työryhmää seuraamaan kaivoksen aiheuttaman ympäristökatastrofin jälkien korjaamista. Samalla kertyisi kokemusta vastaavien onnettomuuksien estämiseksi jatkossa. Ehdotuksen esitti liiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen Talvivaaran kaivosyhtiön kestävän kehityksen katsauksessa Espoon Dipolissa torstaina.

Seurantaryhmä voisi varmistaa, että katastrofin jälkiä korjataan paitsi kaivoksen myös ympäristön kokonaisvaltaista etua silmällä pitäen. Se mahdollistaisi samalla kaivattua tiedon kulkua kaivoksen, viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Ongelmat ulottuvat laajalle kaivostekniikasta vesien pilaantumiseen ja työsuojelukysymyksiin. Siksi Talvivaaran ympäristöongelmiin paneutuminen laajalla joukolla on perusteltua.

“Kaivos voi mielestämme toimia jatkossa vain siten että sen jätehuolto ja vesienhallinta uusitaan perusteellisesti”, Yrjö-Koskinen sanoi.

Talvivaaran ympäristöonnettomuuden tuhojen ja tapahtumien arviointi on herättänyt myös uusia kysymyksiä. Arvailujen kohteena ovat esimerkiksi pohjaveden tila kaivoksen alueella ja sen ympäristössä, kaivosalueelta ympäröivään luontoon vuotaneen uraanin ja muiden haitallisten aineiden määrät sekä kaivoksen prosesseissa syntyvän pölyn terveysvaikutukset.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Talvivaaran kriisin ja sen syiden perusteellinen tutkiminen on välttämätöntä myös muiden kaivoshankkeiden turvallisuuden varmistamiseksi. Talvivaaran virheistä on otettava opiksi ja huolehdittava, ettei niitä toisteta nykyisissä ja suunnitteilla olevissa kaivoksissa.

– SLL:n ehdotuksia tulevien kaivosonnettomuuksien ehkäisemiseksi:
http://www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/miten-estaa-uudet-talvivaarat

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin luonto- ja ympäristöasioiden kansalaisjärjestö. Sen toiminta kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.