Eduskunnan suuren valiokunnan mukaan pankkivalvonnan ja pankkien kriisinratkaisujärjestelmän tulisi olla talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisessä nyt päähuomion kohteena, koska vain niillä on merkitystä nykyiselle talouskriisille. EU-toimielinten alustavasti ehdottamien laajempien ja pysyvien järjestelyjen tekeminen edellyttää perusteellista julkista käsittelyä, eikä eduskunnan ole mahdollista tai tarvettakaan ottaa niihin täsmällistä kantaa tässä vaiheessa. 

Suuri valiokunta hyväksyi torstaina 13. joulukuuta lausunnon valtioneuvostolle pankkiunionista ja EMU:n kehittämisestä (SuVL 4/2012). Lausunto koskee samana päivänä alkavan Eurooppa-neuvoston tavoitteita, jossa pääministeri Jyrki Katainen (kok.) edustaa Suomea.

Valtioneuvoston tavoin valiokunta katsoo, että euroalueen vakaus on Suomen ensisijainen etu. Nyt jo voimassa olevat tai pian voimaan saatettavat säädökset ovat keino vallitsevan talouskriisin voittamiseksi ja uusien estämiseksi, eikä EU:n perussopimusten muuttamiseen ole tarvetta. Eurovaltioiden finanssipoliittisen omavastuun toteutuminen luo parhaat kannusteet talouspolitiikan yhteisten sääntöjen noudattamiselle. Valiokunta tukee hallituksen tiukan kielteistä linjaa toimielinten ehdotuksista yhteisvastuusta jäsenvaltioiden veloista, euromaiden yhteisestä finanssipolitiikasta ja budjetista. Tulevien järjestelyjen osalta valiokunta myös yhtyy valtioneuvoston näkemykseen, että ne eivät saa kasvattaa kuilua euromaiden ja euron ulkopuolisten jäsenvaltioiden välillä.

Demokratian ja perusoikeuksien näkökulmasta valiokunta katsoo, että EMU:n kehittäminen ei ole vain talouspoliittinen kysymys. Se edellyttää paljon laajempaa poliittista ja oikeudellista näkökulmaa. Talouspolitiikan vaikutus kansalaisten asemaan ja heidän perus- ja ihmisoikeuksiinsa on otettava huomioon. Talouspolitiikalla on myös oltava demokraattinen oikeutus. Noudatetun talouspolitiikan on vastattava kansalaisten vaaleissa ilmaisemaa tahtoa ja oltava vaalien kautta heidän muutettavissaan. Valiokunta huomauttaa, että demokratiakysymyksen ratkaiseminen on keskeisimpiä edellytyksiä EU-toimielinten esittäminen kaavailujen toteuttamisessa.

Avoimuuden ja julkisuuden osalta valiokunta toteaa, että EMU:n kehittämistä koskevia suunnitelmia tulee käsitellä julkisesti. Ne edellyttävät laajaa kansalaiskeskustelua. Valiokunta toteaa, että Suomen Eurooppa-politiikan tavoitteisiin ja sisältöön keskittyvä valtioneuvoston EU-selonteko olisi sopiva väline EMU:n kehittämistä koskevien periaatteellisten ehdotusten käsittelylle eduskunnassa.

Valiokunta hyväksyi lausunnon valtioneuvostolle äänin 16–9.  Perussuomalaiset ja keskusta jättivät eriävät mielipiteensä.

Lausunto eriävine mielipiteineen on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla:

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/suvl+4/2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.