Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n Maija Pihlajamäki

Nollakorotus verottaisi ostovoimaa ja Suomen kilpailukykyä. Raamisopimuksen romuttaminen heikentäisi myös ennustettavuutta.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ei hyväksy työnantajapuolen näkemyksiä palkankorotusten nollalinjasta. Sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK että KT:n valtuuskunta ovat ilmoittaneet, että raamisopimuksessa sovittuja ensi vuoden palkankorotuksia ei ole varaa maksaa. Kun­ta­työn­an­ta­jien työ­mark­ki­na­joh­ta­ja Markku Jalonen eh­dot­taa, et­tä ny­kyi­siä työ- ja vir­ka­eh­to­so­pi­muk­sia jat­ke­taan sel­lai­se­naan il­man pal­kan­ko­ro­tuk­sia (HS 14.12.2012).

”Puheet nollalinjasta ja palkanalennuksista ovat paitsi tavallista palkansaajaa, myös suomalaista sopimuskulttuuria halventavia. Suomi tarvitsee ennustettavuutta ja kilpailukykyä. Palkansaajan rahapussilla käyminen ei ole ratkaisu talouden pelastamiseen”, puheenjohtaja Maija Pihlajamäki totesi perjantaina Jytyn liittovaltuuston kokouksessa.

Pihlajamäki muistuttaa, että kilpailukyky on sidoksissa palkansaajien ostovoimaan.

”Nollakorotus ei palvele kilpailukykyä, vaan päinvastoin johtaa negatiiviiseen kierteeseen ostovoiman heikentyessä.”

Epätoivoisia ratkaisuja ei tarvita

Jyty ja muut kunta-alan palkansaajajärjestöt ovat todenneet, että epävarmoissa oloissa kuntatyönantajien on pidettävä kiinni sovituista palkankorotuksista ja luotava siten vakautta yhteiskuntaan. Raamisopimuksessa mainittu mahdollisuus poiketa sovituista asioista on mahdollista vain, jos sopijaosapuolet yhdessä toteavat taloudellisen tilanteen sitä vaativan.

”Työnantajaleiri EK etunenässä on lausunnoillaan luonut mielikuvan, että Suomen kilpailukyky on rapautunut ja tilanne epätoivoinen. Vaikka taloustilanteessa on kohentamisen varaa, se ei silti vaadi epätoivoisia ratkaisuja, jollainen palkkojen leikkaus olisi”, Maija Pihlajamäki toteaa.

Kilpailukykyä punnitessa ei tule myöskään tukeutua liian yksipuolisiin arvioihin.

”Jos katsotaan esimerkiksi Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n arvioita kilpailukyvystä, saadaan jo aivan erisuuntaisia tuloksia. Arviot riippuvat käytetyistä mittareista ja painotuksista, ja ne taas riippuvat taustatahon omista intresseistä. Kilpailukyvyn paraneminen on meidän kaikkien intresseissä. Sitä ei kuitenkaan saavuteta palkansaajaa kurittamalla, vaan työntekijöiden taloudelliseen ja henkiseen hyvinvointiin perustuvalla tuottavuuden kasvulla”, Pihlajamäki sanoo.

* Jyty edustaa noin 70 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.