Paikkatietoikkunaan lisättiin 13.12. uutena ominaisuutena liikennevalo, josta näkee onko tietty aineisto karttatasona saatavilla vai hetkellisesti käyttökatkolla. Rajapintapalvelujen toimintavarmuutta tilastoidaan nyt aiempaa tarkemmin.

”Paikkatiedon infrastruktuurin toimintavarmuus on merkittävä tekijä, jotta paikkatiedon käyttö ja hyödyntäminen leviävät mahdollisimman laajalle”, kertoo johtava asiantuntija Antti Rainio Maanmittauslaitoksesta.

Esimerkiksi Tampereen kaupungin opaskartan karttatason yhteydessä vihreä liikennevalo kertoo, että rajapintapalvelu eli datan hakeminen järjestelmästä toimii normaalisti. Liikennevalokuvaketta klikkaamalla voi katsoa tilastotietoa palvelun saatavuudesta.

Maanmittauslaitos toteutti Paikkatietoikkunan liikennevalot yhteistyössä suomalaisen paikkatietoalan yrityksen Spationeon kanssa.

Tilastoista apua kuormahuippuihin

Maanmittauslaitos otti syksyllä käyttöön uuden työkalun, jolla saa tarkkaa tilastotietoa Maanmittauslaitoksen rajapintapalvelujen toiminnasta. Esimerkiksi kuormitushuippuja analysoimalla ongelmia voidaan välttää ja virhetilanteita välttää.

”Tilastojen pohjalta voimme parantaa Maanmittauslaitoksen rajapintapalvelujen käytettävyyttä ja huolehtia EU:n INSPIRE-direktiivin raportointivelvoitteista”, sanoo johtaja Antti Kosonen.

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on tarjota paikkatietoinfrastruktuurin tukipalveluja Suomessa. Maanmittauslaitos raportoi vuosittain Euroopan komissiolle paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisesta ja laadusta.

”Ensisijaisesti uusilla seurantatyökaluilla palvellaan Paikkatietoikkunan käyttäjiä ja infrastruktuurin aineistojen hyödyntäjiä”, Antti Rainio toteaa.

Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta. Huolehdimme maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Toimintamme kattaa koko maan Maarianhaminasta Ivaloon. Palveluksessamme on noin 1850 osaajaa 35 paikkakunnalla. www.maanmittauslaitos.fi 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.