Sisäministeri Päivi Räsänen pitää poliisin koulutuksen kehittämistä tärkeänä osana poliisin hallintorakenneuudistusta.

– Arkipäivän vaikuttavuudessa onnistuminen edellyttää entistä enemmän viranomaisyhteistyötä ja verkostotyöskentelyä. Tulevaisuuden poliisin työhön kohdistuvat palveluodotukset tulevat kasvamaan ja osaamistarpeisiin on kyettävä vastaamaan. Osana poliisin hallintorakenneuudistusta poliisin peruskoulutusta kehitetään ammattikorkeakoulututkinnoksi ja sen jälkeinen esimies- ja johtamiskoulutus ylemmäksi ammattikoulutustutkinnoksi, ministeri Päivi Räsänen kertoi tänään puhuessaan poliisien valatilaisuudessa Tampereella. Ministerin Räsänen totesi, että koulutusuudistus pyritään toteuttamaan samassa aikataulussa muun rakenneuudistuksen kanssa ja näin ollen se tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.

Ministeri Räsänen korosti, että poliisin hallintorakenneuudistus on välttämätön ja keskeinen väline poliisitoiminnan hyvän tason ylläpitämiseksi ja poliisien työpaikkojen turvaamiseksi. – Uudistuksen tavoite on, että operatiivisen toiminnan taso niin valvonnan, hälytystoiminnan, rikostorjunnan ja lupapalveluiden osalta säilytetään, ministeri painotti.

Ministeri Räsänen on erittäin tyytyväinen siihen, että kansalaiset arvostavat poliisia ja poliisin työtä.

– Viime vuonna julkaistussa EU-tason tutkimuksen mukaan suomalaiset hyväksyvät laajasti poliisin suorittamat toimenpiteet. Poliisin toiminta nauttii Suomessa eniten kansalaisten luottamusta muihin Euroopan maihin verrattuna. Suomen poliisi oli myös kärkipäässä, kun kansalaisilta kysyttiin, kuinka usein poliisi toimii kansalaisten mielestä oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti, ministeri kertoi.

– Tuloksia voi lukea myös niin, että Suomessa poliisilla ja kansalaisilla on sama arvopohja ja että poliisi toimii oikeudenmukaisesti. Kansalaiset myös haluavat, että juuri poliisi hoitaa näitä asioita, ministeri summasi tuloksia.

Ministerin puhe on saatavissa verkkosivulta: www.intermin.fi/puheet

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi