14.12.2012

Säteilyturvakeskus ja Opetushallitus ovat huolissaan lisääntyneistä laserhäirintätapauksista kouluissa. Virastot ovat lähettäneet kouluille kehotuksen puuttua häirintätapauksiin.

Laserosoittimet ovat yleistyneet koululaisten käytössä, ja niillä voidaan osoitella itseä ja muita  ajattelematta seurauksia. Pahimmillaan lasersäteen osuminen silmään voi aiheuttaa pysyvän vamman. Laserhäirintöjä tulee viranomaisten tietoon kouluilta vuosittain muutamia, mutta niiden todellinen määrä on varmasti paljon suurempi.

Laserosoitinta ei tule antaa lapselle käyttöön, sillä laser ei ole lelu. Myös lapsenmielisten aikuisten kannattaa hillitä osoittimilla sohimista, sillä seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Varomaton laserilla leikkiminen voi aiheuttaa onnettomuuden esimerkiksi liikenteessä. Pelkkä häikäistyminen ja jälkikuvat silmissä aiheuttavat näkökyvyn hetkellisen menettämisen. Laser saattaa pahimmillaan vaurioittaa silmän verkkokalvoa ja johtaa sokeutumiseen. Silmän sulkeutumisrefleksi ei suojaa aina lasersädettä vastaan.

Voimakas lasersäde on silmille vaarallinen

Oppilaan osoiteltua silmävaarallisella laserilla joko toista henkilöä tai itseään, tulee säteen silmiinsä saaneen käydä välittömästi silmälääkärissä. Laserosoittimesta irrotetaan paristot lisävahinkojen estämiseksi. Tapahtuneesta ilmoitetaan poliisille ja kotiin.

Laserosoitin on yleensä paristolla toimiva pieni kynää tai taskulamppua muistuttava valonlähde. Joskus laser, taskulamppu ja led-valo on yhdistetty samaan laitteeseen. Lasersäteen voimakkuutta on mahdotonta nähdä päällepäin. Laserosoittimiin merkityt lasertehot eivät aina vastaa todellista tehoa, eikä tehoa ole aina merkitty.

”Säteilyturvakeskuksen tiedossa on tapauksia, joissa kouluissa on sohittu laserosoittimilla, joiden teho on yli satakertainen verrattuna sallittuun”, sanoo erikoistutkija Lasse Ylianttila Säteilyturvakeskuksesta.

Laserlaitteessa tulee olla teksti, jossa ilmenee laitteen turvallisuusluokka. Monissa laserosoittimissa on kuitenkin harhaanjohtava merkintä laserluokasta. Laserosoittimet ovat yleistyneet niiden halvan hinnan ja helpon saatavuuden takia. Suomessa kuluttajakäyttöön sallitaan vain yhden milliwatin tehoiset laserosoittimet.

Silmävammojen ennaltaehkäisy on kaikkien yhteinen asia. Kouluissa ja oppilaitoksissa on hyvä käsitellä oppilaiden ja opiskelijoiden sekä koulun henkilöstön kanssa laserosoittimiin liittyviä terveysriskejä ja tiedottaa ajankohtaisesta asiasta myös kodeille. Oppilas- ja opiskelijahuollon yhteistyössä on hyvä tarkistaa silmätapaturmiin liittyvät ohjeistukset sekä päivittää hoitoonohjaukseen liittyvät menettelytavat ja varmistaa, että ne ovat kaikkien koulussa olevien tiedossa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.