Eduskunnan suuri valiokunta sai kokouksessaan perjantaina 14. joulukuuta selvitykset tulevista EU:n neuvostoista ympäristöministeri Ville Niinistöltä (vihr.), liikenneministeri Merja Kyllöseltä (vas.) sekä viestintäministeri Krista Kiurulta (sd.).

Ministeri Niinistö osallistuu ympäristöneuvoston kokoukseen. Neuvostossa keskustellaan EU:n vuoteen 2020 ulottuvasta ympäristöohjelmasta. Ympäristöohjelman osalta on Niinistön mukaan tärkeää, että se luo EU:n ympäristöpolitiikalle vuoteen 2050 ulottuvan vision, jolla turvataan luonnonvarojen kestävä käyttö ja puhdas ympäristö. Ohjelmassa myös tulisi määritellä ympäristöpolitiikan tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Ympäristöministerit keskustelevat lisäksi EU-ohjausjakson viherryttämisestä painottaen resurssitehokkuutta. Ministeri Niinistön mukaan resurssitehokkuus on yleensä myös taloudellisesti järkevää. Valiokunnassa esitetyissä puheenvuoroissa todettiin, että resurssitehokkuus on paitsi tuotantoon myös kulutukseen liittyvä kysymys. Ympäristöneuvostossa on myös määrä hyväksyä suunnitelmat Euroopan vesivarojen turvaamiseksi.

Ministerit Kyllönen ja Kiuru selvittivät valiokunnalle ensi viikon liikenne- ja televiestintäneuvoston kokouksen asioita. Liikenneasioiden osalta neuvoston hyväksyttävänä on yleisnäkemys liikennekelpoisuuspaketista, johon kuuluu moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksia koskeva direktiivi. Katsastusten harmonisointiin tähtäävässä ehdotuksessa Suomi tavoittelee kansallisen liikkumavaran säilyttämistä. Suomen tavoitteiden mukaisesti mopojen, moottoripyörien sekä puhtaasti maatalouskäytössä olevien traktorien määräaikaiskatsastukset eivät enää kuulu tämänhetkisen direktiiviehdotuksen piiriin. Lentoliikenteen osalta hyväksyttävänä ovat päätelmät EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta.

Televiestintäasioiden osalta neuvostossa käydään muun muassa periaatekeskustelu Eurooppa 2020-strategiasta sekä siihen liittyvästä digitaalistrategian väliarvioinnista ja komission kasvuselvityksestä vuodelle 2013. Viestintäministerit saavat myös tilanneselvityksen sähköistä tunnistamista ja sähköisiä transaktioita koskevasta asetusehdotuksesta.

Suuri valiokunta sai myös selvityksen tulevasta maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.