Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne arvostelee Vattin ylijohtajan Juhana Vartiaisen lausuntoja varttuneiden palkka-alesta.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne muistuttaa, että Suomen kansantalouden yksi keskeinen ongelma on puute työstä, ei motivoituneista työntekijöistä iästä riippumatta. Toinen iso ongelma on, että valtava määrä alle 35-vuotiaita palkansaajia luisuu työelämän ongelmien vuoksi työkyvyttömäksi.

–          Juhana Vartiainen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana on tarjonnut Suomen työttömyysongelman ratkaisemiseksi työvoiman tarjonnan lisäämistä, työajan pidentämistä ja palkkatason laskemista useille palkansaajaryhmille. Hänen viimeisin tarjouksensa on eläkeikää hipovien palkanalennus, Rinne listaa.

–          Eri ikäryhmät tuovat työpaikoille erilaista osaamista, mitä yrityksen ammattitaitoinen johto osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti. Vartiaisen näkemys varttuneista työntekijöistä on loukkaavaa ja lähentelee ikärasismia, Rinne jatkaa.

Rinne huomauttaa, että Suomessa on 300 000 työikäistä normaalien työmarkkinoiden ulkopuolella. Aivan keskeinen ongelma on, ettei ihmisille ole riittävästi työtä. Minkään palkansaajaryhmän palkka-alella ei synny yhtään oikeaa uutta työpaikkaa.

–          Tutkimuslaitoksen johtajalta toivoisi perusteltuja tutkimustietoon nojaavia lausuntoja, miten työelämää tulisi kehittää ihmisten jaksamisen, motivaation ja osaamisen näkökulmasta. Ihmisten kurjistaminen, työehtojen leikkaaminen ja syrjintä eivät ole suomalaisen työelämän keinoja kansantalouden ongelmien ratkaisemiseksi, Rinne toteaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.