Raahen Laivakankaan kaivoksella tapahtui perjantaina 14.12.2012 iltapäivällä vuoto rikastushiekkaputkilinjassa. Vuoto tapahtui putkilinjassa olevan laippaliitoksen tiivisteen rikkoutumisen seurauksena. Kaivosyhtiö Nordic Mines Oy:n  arvion mukaan rikastushiekkalietettä on voinut vuotaa korkeintaan 80 m3 ja rikastushiekkaa vuodosta on joutunut ympäristöön enintään 20 m3. Vuoto on levinnyt tie- ja metsäojia pitkin kaivospiirin ulkopuolelle. Kaivosyhtiö arvioi, että vuoto on kestänyt alle 1,5 tuntia. Kyseessä on sama rikastushiekka, jota läjitetään kaivoksen pasta-altaalle.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teki perjantaina tutkintapyynnön Jokilaaksojen poliisilaitoksen Raahen poliisiasemalle siitä, onko kyseessä mahdollisesti ympäristörikkomus tai  ympäristön turmeleminen. ELY-keskus suoritti kaivosalueella lauantaina 15.12. valvontatarkastuksen. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että lietettä on levinnyt yksityiskiinteistöjen metsäojiin. Noin 800 metrin etäisyydellä vuotopaikasta ei ollut enää havaittavissa lietettä ja etäämmällä ei ollut nähtävissä merkkejä vuodosta.

Kaivosyhtiö on ottanut näytteen vuotaneesta lietteestä ja vesinäytteitä ojien varsilta eri puolilta leviämisaluetta perjantaina. Tulokset saadaan lähiviikkoina. Valvontakäynnin yhteydessä yhtiötä edellytettiin jatkamaan päivittäin tehostettua näytteenottoa. Jatkotoimista neuvotellaan keskiviikkona kaivokselle tehtävän valvontakäynnin yhteydessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.