Vuoden 2011 aikana elämänkatsomustiedon et-opetus.fi –sivustolle tulleet yhteydenotot opetukseen ja koulun muuhun toimintaan liittyvistä ongelmista on kirjattu raportiksi ja toimitettu 17.12.2012 Opetushallitukselle.

Yleisimmät ongelmatilanteet johtuivat pienten kuntien lainvastaisesta toiminnasta elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyissä, uskontokuntiin kuulumattomien lasten syrjivästä kohtelusta koulujen järjestämien uskonnollisten tilaisuuksien aikana, uskonnollisen toiminnan liittämisestä koulujen iltapäivätoimintaan ja ruokarukoiluttamiseen.

“Toivomme raportin myötä lainsäätäjien ja viranomaisten huomaavaan paremmin nykyisen tilanteen ongelmallisuuden. Esimerkiksi koulujen uskonnolliset tilaisuudet syrjivät lähes poikkeuksetta uskontokuntiin kuulumattomia. Ei myöskään ole oikein, että mahdollisuus opiskella elämänkatsomustietoa kielletään kirkon jäseniltä. Lainsäädäntö palvelee ainoastaan evankelis-luterilaista kirkkoa pakottamalla siihen kuuluvat oppilaat uskonnon opetukseen.”, toteaa tiedottaja Mäntysalo.

Elämänkatsomustieto on Suomen monipuolisin katsomusaine, ja sen opetussisällöt sopivat kaikille koululaisille kulttuuritaustasta riippumatta. Elämänkatsomustiedon opiskelu on kuitenkin kielletty evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilta oppilailta. Tämän seurauksena elämänkatsomustieto on ollutkin viimevuosiin asti lähinnä isojen kaupunkien oppiaine.

“Elämänkatsomustieto on peruskoulun parhain oppiaine! Ala-asteella ET:ssä käsitellään mm. ystävyyttä, erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä ihmisen suhdetta luontoon. Erilaisiin uskontoihin ja katsomuksiin tutustutaan myös monipuolisesti. Elämänkatsomustiedossa ei opeteta uskonnollisia väittämiä totena, kuten evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksessa tehdään.” kehuu tiedottaja Laura Mäntysalo elämänkatsomustietoa.

Raportti elämänkatsomustiedon opetuksen ongelmista vuodelta 2011 (raportti sisältää myös katsauksen eri kuntien käyttämiin kouluunilmoittautumislomakkeisiin).

http://et-opetus.fi/images/raportit/et-ongelmat-2011-raportti.pdf

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.