STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK vaatii valtiota myöntämään 50 miljoonan lisärahoituksen STX telakalle uuden laivatilauksen varmistamiseksi. Lainan myöntäminen on varsin normaali järjestely laivatilauksissa ja se maksettaisiin takaisin laivan luovutuksen yhteydessä.

–          Suuret laivatilaukset työllistävät telakoiden lisäksi laajalti myös telakoiden alihankintayrityksiä, ja rahoituksen avulla pysyttäisiin turvaamaan 23 000 henkilötyövuotta. Kasvavan työttömyyden aikana korvaavia työpaikkoja on vaikea löytää, ja työttömyyden kasvu tulisi pitkälti suoraan yhteiskunnan maksettavaksi. Hidastelu laivatilauksen rahoituksen kanssa osoittaa, että poliittista keskustelua hallitsee likaa keskustelu velasta ja säästämisestä, kun nyt tarvittaisiin panoksia kasvuun, STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää korostaa.

–          Tämän kokoluokan tilaukseen verrattuna kyseessä on suhteellisen pieni lisärahoitus jolle on olemassa vakuudet ja sille maksettaisiin myös korkoa. Lisäksi on muistettava, että vaarassa on muitakin kuin yhden laivatilauksen menetys. Laivarakennusklusteri on perinteisesti ollut Suomen viennin yksi kulmakivistä, ja tiukkenevat ympäristömääräykset ja uusien laivaväylien aukeaminen Euroopan ja Aasian välillä antavat suomalaiselle laivateollisuudelle uusia kasvumahdollisuuksia myös tulevaisuudessa, Mäenpää muistuttaa.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.