Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo tehostetusti sisäleikkipaikkojen turvallisuutta yhdessä kuntien ja aluehallintovirastojen kanssa. Talven aikana kuntien terveystarkastajat tekevät tarkastuksia sisäleikkipaikkoihin, joita tarjotaan omana palvelunaan. Valvonnan kohteena ovat erityisesti ne toiminnanharjoittajien käytännöt, joiden avulla sisäleikkipaikoissa pidetään yllä turvallisuutta.

Tehostetussa valvonnassa ovat nimenomaan sellaiset sisäleikkipaikat, joissa leikkiminen on pääasiallinen myytävä palvelu.  Valvontaprojektin piiriin eivät kuulu esimerkiksi ravintoloiden ja huoltoasemien asiakkaille tarkoitetut leikkipaikat.

Kuntien terveystarkastajat käyvät valvontakohteita läpi projektia varten laaditun tarkastuslistan avulla.

– Tarkastajat kiinnittävät erityistä huomiota sisäleikkipaikkojen tekemään omatoimiseen valvontaan, eli miten toiminnanharjoittaja varmistaa palvelun turvallisuuden, mm. sen, että välineet ovat kunnossa, niitä huolletaan säännöllisesti ja miten päivittäiset rutiinitarkastukset hoidetaan, ylitarkastaja Kaarina Kärnä Tukesista sanoo. Sisäleikkipaikoilta edellytetään kuluttajaturvallisuuslain mukaista turvallisuusasiakirjaa, josta käy ilmi toiminnanharjoittajan turvallisuussuunnittelu ja varautuminen erilaisiin riskeihin ja yllättäviin tilanteisiin.

Sisäleikkipaikkojen turvallisuudessa tärkeässä roolissa ovat myös leikkipaikan säännöt ja niiden noudattaminen.

– Paikan päällä pitää valvoa, että asiakkaat ovat ymmärtäneet säännöt ja todella noudattavat niitä. Esimerkiksi trampoliinissa saa pomppia vaan yksi kerrallaan, ikärajoituksista on pidettävä kiinni, eikä lapsia saa jättää leikkipaikkaan ilman valvontaa, Kaarina Kärnä sanoo.

Valvontaprojektin tulokset julkaistaan 30.8.2013 ympäristöterveydenhuollon näkyvyyspäivässä Vantaan Flamingossa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.