Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuoden 2012 Turvallisuusteko-palkinnon Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on vuosien ajan ollut toiminnassaan aktiivinen, joustava ja aloitteellinen. Pelastuslaitos on ollut voimakkaasti mukana paikallisessa turvallisuustyössä ja näin osaltaan lisännyt kansalaisten turvallisuuden tunnetta: aktiivisella tiedotuksella, osallistumalla erilaisiin tapahtumiin sekä järjestämällä itse tapahtumia. Pelastuslaitoksella on myös monipuolinen harjoitus- ja koulutustarjonta. Laitos on kehittänyt ja ylläpitänyt jatkuvasti henkilökuntansa pedagogisia taitoja.

Pelastuslaitos on joustava ja aktiivinen yhteistyökumppani viranomaistahoille ja järjestöille. Harva-hanke oli yhteistyön pilotointihanke pelastuslaitoksen, rajavartiolaitoksen, poliisilaitoksen ja tullilaitoksen kesken. ”Lähin partio auttaa” -periaate on onnistuneen kokeilun jälkeen otettu vakiintuneeksi työskentelytavaksi. PTR-yhteistyö on lyhentänyt toimintavalmiusaikoja, lisännyt viranomaistyön tehokkuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on ollut tässä vahva rooli.

Ylijohtaja Elli Aaltonen luovutti Turvallisuusteko-palkinnon 18.12.2012 Joensuussa.

Turvallisuusteko –palkinto annetaan yksittäiselle henkilölle, yhteisölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on lisännyt kansalaisten turvallisuutta ja ennaltaehkäissyt suurempia haittoja. Teon tai toiminnan tulee olla myös selkeä, konkreettinen, ajankohtainen ja esimerkillinen. Turvallisuuden edistäminen on yksi aluehallintoviraston tehtävistä. Turvallisuusteko -palkinnolla aluehallintovirasto haluaa tuoda turvallisuuden merkitystä kansalaistietoisuuteen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.