Veikkauksen organisaatio uudistuu tammikuun 1. päivä 2013. Tuolloin palataan yhteen johtoryhmätasoon, ja samalla Veikkauksen tytäryhtiön Veikkaus Solutionsin henkilöstö siirtyy takaisin emoyhtiön palvelukseen.

– Veikkauksen organisaatiomuutoksilla haetaan johtamisrakenteeseen suoraviivaisuutta, tulosvastuullisuutta ja matalampaa organisaatiorakennetta. Liiketoiminnan sisällä tehtävillä organisaatiomuutoksilla tuetaan uutta liiketoimintastrategiaa, jonka painopisteinä ovat asiakkaiden kohtaaminen monikanavaisesti entistä kiinnostavampien tuotteiden ja paremman palvelun muodossa. Kaiken keskiössä on vastuullisesta pelaamisesta huolehtiminen, Veikkauksen toimitusjohtaja Juha Koponen kertoo.

Liiketoiminnan johdossa jatkaa varatoimitusjohtaja Olli Sarekoski. Liiketoiminta muodostuu jatkossa matriisiorganisaation kolmesta liiketoimintaryhmästä sekä digitaalisesta myynnistä, asiamiesmyynnistä sekä asiakkuus ja brändi –yksiköstä.

Uusia liiketoimintaryhmiä johtavat Kimmo Tolonen (pottipelit), Karri Paavilainen (päivittäispelit) ja Ari Aarnihuhta (urheilupelit). Myyntikanavista vastaavat kanavajohtajat Antti Tiihonen (digitaalinen myynti) sekä Nora Vähävirta (asiamiesmyynti). Asiakkuusjohtajana aloittaa Outi Nylund (asiakkuus ja brändi). Nykyinen asiakkuusjohtaja Ami Miettinen siirtyy organisaatiomuutoksen yhteydessä muutosjohtamisen erityisasiantuntijatehtäviin.

Johtoryhmän kokoonpano 1.1.2013 alkaen:

Toimitusjohtaja Juha Koponen
Liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja Olli Sarekoski
Talousjohtaja Maija Hjelt
Laki- ja henkilöstöasiain johtaja Pekka Ilmivalta
Viestintäjohtaja Ilkka Juva
Tuotantojohtaja Esa Valtonen
Kehitysjohtaja Jari Vähänen
Liiketoimintaryhmän johtaja Karri Paavilainen (siht.)

Kansainvälinen toiminta palautetaan emoyhtiöön

Veikkaus Solutions perustettiin kesäkuussa 2011 selvittämään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiön tavoitteena oli yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa saada rahapelilupia eri maista ja näin rakentaa rahapeliliiketoimintaa Euroopan talousalueen ulkopuolella.

– Kansainväliset asiat palautetaan Veikkaus Oy:n sisälle, sillä nykytilanteessa Veikkauksella ei enää ole suunnitelmia laajentaa toimintaansa ulkomaisiin tytäryhtiöihin, Juha Koponen sanoo.

Veikkaus Solutionsin toimitusjohtajana toiminut Jari Vähänen siirtyy Veikkaukseen kehitysjohtajaksi vastuullaan rahapelikenttä, innovaatiot ja sisäinen kehittäminen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.