Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten turvakodeista suurin osa päivystää ympäri vuorokauden ja auttaa perheväkivaltaa kokeneita myös joulupyhinä. Vaikka jouluna tilanteet ja ongelmat voivat perheissä kärjistyä, niin turvakodeissa tämä ei näy välittömänä asiakasmäärän kasvuna. Joulu on juhlista perhekeskeisin, joten silloin sinnitellään kotona mahdollisesta perheväkivallasta tai sen uhasta huolimatta, kerrotaan Ensi- ja turvakotien liitosta.

Jos tilanne kotona kärjistyy, yhteydenottoa turvakotiin ei tule pitkittää. Turvaan kannattaa hakeutua jo ennen kuin tilanne muuttuu väkivaltaiseksi. Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Soitto etukäteen on suositeltavaa. Turvakodissa voi asua kriisitilanteen vaatiman ajan, tavallisimmin muutamasta päivästä pariin kuukauteen. Turvakotien yhteystiedot löytyvät liiton internet-sivulta tai Nettiturvakodista; www.turvakoti.net. Nettiturvakoti tarjoaa apua, tietoa ja tukea kaikille väkivallan osapuolille. Siellä voi esimerkiksi testata väkivallan riskiä omassa elämässään tai tehdä turvasuunnitelman väkivallan varalle.

Apua väkivallan kaikille osapuolille

Turvakodeissa ja niiden avopalveluissa tehtävällä työllä autetaan väkivallan kaikkia osapuolia. Väkivaltaa kokeneita tuetaan kriisivaiheessa ja väkivallasta selviytymisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään väkivallan todistajina tai kohteina olleiden lasten auttamiseen. Lapsille tarjottu tuki on sekä korjaavaa lastensuojelua että ennaltaehkäisevää työtä, jolla voidaan katkaista sukupolvelta toiselle jatkuva väkivaltakierre. Turvakotien Jussi-työ sekä Lyömätön Linja Espoossa tarjoavat väkivallan tekijöille ammatillista apua väkivaltakierteen katkaisemiseksi ja sen ehkäisemiseksi.

Espoon ja Porin turvakodit sulkevat ovensa joulun jälkeen

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät 14 turvakotia. Espoon ja Porin turvakodit ovat auki viimeistä vuotta, sillä kaupungit eivät jatkaneet niiden ostopalvelusopimusta vaan korvaavat turvakodin palvelut turva-asunnoilla ja avopalveluilla.
Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka tukee haavoittavissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Liitto toimii 29 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. Turvakotien lisäksi jäsenyhdistykset ylläpitävät 11 ensikotia ja 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin.

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perheväkivaltaa. Liitto toimii 29 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. Jäsenyhdistykset ylläpitävät 10 ensikotia, 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 14 turvakotia. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin. Liiton ylläpitämä Neuvokeskus tuottaa palveluita erotilanteissa oleville lapsiperheille.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.