Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne

Hovioikeus kumosi Ammattiliitto Pron puheenjohtajalle Antti Rinteelle määrätyn sakkorangaistuksen ja jätti tutkimatta rikossyytteen.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne kiittelee Helsingin hovioikeuden päätöstä kumota aiemmin käräjäoikeuden hänelle langettaman sakkorangaistuksen. Samalla hovioikeus hylkäsi myös kanteen tehneiden teknologiateollisuuden yhtiöiden vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ja jätti tutkimatta rikossyytteen.

Käräjäoikeus määräsi syyskuussa 2011 Rinteen maksamaan sakkoa työriitalaissa säädetyn työtaistelutoimia koskevan 14 vuorokauden ennakkoilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta. Tapaus koski vuodenvaihteessa 2009–2010 toteutuneita teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelujen vauhdituslakkoja.

– Oikeus voitti, Rinne toteaa hovioikeuden päätöksestä.

Vaikka hovioikeus nyt päätti jättää tutkimatta rikossyytteen, koska katsoi oikeaksi asianomistajaksi syytteen nostaneiden yhtiöiden sijaan Teknologiateollisuus ry:n, sisältyi ratkaisuun myös periaatteellisempia linjauksia.

Hovioikeuden päätöksen johtopäätöksissä todetaan, että työriitoihin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on turvata työriidan sovittelumahdollisuus. Sen sijaan sen tarkoituksena ei voida pitää sitä, että yksittäiset työnantajat voisivat vähentää työnseisauksista aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

– Syytteen nostaneet yritykset pyrkivät sovitteluaikana käyttämään ilmoitusvelvollisuutta hyväkseen niiden keinojen etsimiseen, joilla myöhemmin mahdollisesti alkavaa lakkoa voitaisiin kiertää. Tämä vaikeutti sovitteluprosessia ja on näin ollen yleisen edun sekä sitä turvaavan sovittelusta annetun lain hengen vastaista. Työnantajan toimiin vastaamiseksi palkansaajat ovat näissä tapauksissa pakotettuja aikaistamaan lakkojaan, Rinne kertoo.

– Pidän julkeana sitä, että sovitteluprosessia ensisijaisesti hankaloittaneet tahot vaativat toimintansa seurauksista vielä vastapuolelta suuria korvauksia. En usko, että työnantajat muuttavat asiassa toimintatapojaan, joten tilanteen tervehdyttämiseksi työtaistelujen ilmoitusaikaa olisi tarkoituksenmukaista laskea reilusti nykyisestä kahdesta viikosta EU-maiden keskimääräiselle tasolle, Rinne sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.