Turun yliopistollisen keskussairaalan synnytysosaston ammattiliitto Tehyyn kuuluvat työntekijät osoittivat tänään mieltään ulosmarssilla. Syynä oli synnytysosaston huonoksi koettu sisäilma. Ulosmarssiin osallistui työvuoronsa päättäneitä ja vapaavuorossa olleita työntekijöitä. Työvuorossa olleet kätilöt huolehtivat normaalisti synnyttäjistä ulosmarssin aikanakin.

Sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtosen mukaan sairaalan johto suhtautuu vakavasti mielenilmaukseen.  U-sairaalan tilat on pidettävä kunnossa.  Synnytysosaston siirrolle meillä ei ole mitään nopeaa vaihtoehtoa.  Tilojen kunnossapidon eteen olemme tehneet jo pitkään määrätietoista ja suunnitelmallista työtä.  Sitä työtä me jatkamme, hän lupaa.

Naistenklinikan ylilääkäri Seija Grénman toteaa, että sisäilmasta johtuva henkilöstön oireilu on hyvin tiedossa ja se on otettu erittäin vakavasti.

 Sisäilman laatua on pyritty parantamaan erilaisilla toimenpiteillä 20112012. Nyt marras-joulukuussa oireilu on lisääntynyt, minkä vuoksi on aloitettu synnytysosaston työtilojen kuntokartoitus ja henkilöstön terveystarkastukset. Synnytysosastolle on järjestetty näytteenottopiste, missä myös yötyössä olevilta voidaan ottaa tarvittavat näytteet mahdollisen altistumisen toteamiseksi.

Aiemmin on jo sovittu, että henkilöstölle pidetään huomenna (20.12.) työterveyslääkärin tilaisuus, jossa selvitetään sisäilmatutkimusten tulosten tulkintaa henkilöstölle.

 Sairauslomien ja osittain muidenkin syiden takia teimme varasuunnitelma siltä varalta, että kaikkiin työvuoroihin ei saataisi riittävästi kätilöitä. Suunnitelmalla voidaan ruuhkatilanteissa tarvittaessa turvata synnyttäjien hoito siirtämällä terveitä normaalisynnyttäjiä Salon aluesairaalaan. Siirto tehtäisiin aina vain synnyttäjän suostumuksella. Tähän varasuunnitelmaan ei ole kuitenkaan jouduttu turvautumaan, Grénman sanoo.

Ylihoitaja Marjo Kauppila kiitteleekin henkilökuntaa, joka on joustanut vaihtamalla työvuoroja ja tekemällä pitkiä työvuoroja. Kauppilan mukaan joulun ajan ylimääräiset vapaapäivät vaikeuttavat ilman sairauspoissaolojakin työvuorojen suunnittelua tällaisessa ympäri vuorokauden toimivassa ja päivystävässä yksikössä.

Aiemmin vuonna 2011 joillakin yksittäisillä synnyttäjillä on esiintynyt sisäilman aiheuttamia oireita, mutta kuluneen syksyn aikana oireita on esiintynyt vain yhdellä synnyttäjällä. Lapsilla oireita ei ole todettu lainkaan.

Henkilöstön tilannetta seurataan entistä tarkemmin ja koko henkilöstölle tehdään terveystarkastukset työterveyshuollon toimesta.

Teknillinen johtaja Juha Rantasalo kertoo, että vuosina 20112012 U-sairaalassa on tehty laajasti sisäilman laatua parantavia toimenpiteitä. Synnytysosastolla tehtiin laaja peruskorjaus 1990-luvun alussa. 

Synnyttäjien tiloissa on tehty laajoja korjauksia myös 20112012.

 Viimeksi kuluvan viikon alussa toimitimme 11 ilmanpuhdistajaa synnyttäjien ja henkilöstön tiloihin ongelmakohtiin. Ne imevät ilmasta kiinteitä epäpuhtauksia ja hajuja korkealaatuisten hepa-suodattimien avulla.

Rantasalon mukaan ulkopuolista väistötilaa on vaikea järjestää. koska synnytysosasto, lasten tehohoito ja riskisynnyttäjien osasto on kiinteä iso kokonaisuus, jonka siirtäminen on äärimmäisen hankalaa, mutta sitäkin tutkitaan ja suunnitellaan.

Sairaalan tilatyöryhmässä on päätetty varautua myös pahimman varalle ja laatia suunnitelma sairaalan toiminnan siirtämiseksi muualle väistötiloihin, jos toimintaa U-sairaalassa ei pystytä jatkamaan vuoteen 2018 saakka.

Rantasalo selvittää, että pakkasten alettua lämmitystä on lisätty ja se on kuivannut sisäilmaa, mikä osaltaan voi aiheuttaa oireita, sillä kuivassa ilmassa pöly lähtee helpommin liikkeelle ja voi osaltaan lisätä oireilua. Sisätilojen kuntokartoituksia tehdään parhaillaan ja siinä on todettu yksittäisiä kosteusongelmia synnytysosaston tiloissa. Kartoituksen valmistuessa ongelmia ryhdytään korjaamaan. Alustavien tulosten mukaan ulkoseinissä on ilmavuotoja, joita ryhdytään korjaamaan kiireellisesti.

 Tämän hetken tietojen valossa ongelmat pystytään korjaamaan ja rakennus pitämään käyttökunnossa ”tekohengityksen” avulla siihen asti, kun uusi sairaala on valmis, eli vuoteen 2018, Rantasalo toteaa.

Suojelupäällikkö Henrik Jalo kertoo, että synnytysosastolla on otettu ilma- ja materiaalinäytteitä, joiden analysointi on vielä kesken. Niistä saadaan kuitenkin tarkempaa tietoa ongelmien syistä.

 Työperistä oireilua on esiintynyt ja huonosta sisäilmasta on tullut nyt tavallista enemmän ilmoituksia. Varsinaisia ammattitauteja ei kuitenkaan ole todettu yhtään, Jalo toteaa.

Kaikkien yhteinen toive on uuden sairaalan rakentamisen käynnistäminen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.