Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Valio Oy:lle 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän aseman väärinkäytöstä perusmaitojen valmistuksen ja tukkumyynnin markkinoilla. Virasto on lisäksi määrännyt Valion lopettamaan lähes kolme vuotta jatkuneen kilpailulain vastaisen menettelyn.

Kilpailuviraston selvitykset ja asiakirjanäyttö osoittavat, että Valion ylimmässä johdossa tehtiin helmikuussa 2010 strateginen päätös siitä, että yhtiö pyrkii sulkemaan kilpailun pois perusmaitojen markkinoilta Suomessa. Tavoitteensa saavuttamiseksi Valio pudotti 1.3.2010 alkaen perusmaitojen tukkuhinnat huomattavasti alle kustannusten. Alihinnoittelun tarkoituksena on ollut saavuttaa lähes monopoliasema markkinoilla ja nostaa sen jälkeen hinnat takaisin tasolle, jolla ne olivat ennen Arla Ingmanin tuloa markkinoille.

Menettelyn tavoitteena kuluttajien vahingoittaminen

Valio on syyllistynyt erittäin vakavaan kilpailulain vastaiseen menettelyyn, jonka tavoitteena on ollut vahingoittaa kuluttajien asemaa. Valion strategiana on ollut estää Arla Ingmania kilpailemasta Suomen maitomarkkinoilla. Tämän lisäksi menettely on haitannut merkittävästi alalla toimivien pienmeijereiden toimintaedellytyksiä.

Kilpailuvirasto otti seuraamusmaksun määrää arvioidessaan huomioon menettelyn moitittavuuden, pitkäkestoisuuden, maitomarkkinoiden koon, Valion huomattavan liikevaihdon sekä sen, että Valion on jo kerran aikaisemminkin todettu syyllistyneen määräävän markkina-asemansa väärinkäyttöön (KHO:1998:65).

Kilpailulain vastaisena määräävän aseman väärinkäyttönä pidetään muun muassa menettelyä, jossa määräävässä asemassa oleva yritys hinnoittelee tuotteensa alle kustannusten sulkeakseen markkinoilta tehokkaan kilpailun. Tällaista kilpailun poissulkemiseen tähtäävää alihinnoittelua kutsutaan saalistushinnoitteluksi.

Julkinen versio Kilpailuviraston päätöksestä ja markkinaoikeusesityksestä julkaistaan tammikuussa osoitteessa kkv.fi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.