Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen passilain muuttamiseksi. Valmis passi toimitettaisiin hakijalle pääsääntöisesti kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä suoraan passin valmistajalta. Hakija noutaisi passilähetyksen yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä.

Toimitusmenettelyn muutoksen johdosta hakijan ei enää tarvitsisi palauttaa viranomaiselle aiempaa voimassaolevaa passiaan, vaan hakijalle toimitettaisiin uuden passin mukana ohjeet aiemman passin mitätöimiseksi.

Kansalaisten kannalta uusi menettely yksinkertaistaisi passin saamista, kun valmista passia ei enää tarvitsisi hakea poliisilta tai erikseen pyytää toimitettavaksi kirjattuna kirjeenä. Kansalainen asioisi poliisin luona kerran jättäessään passihakemuksen. Esitys parantaisi myös asiakaspalvelua, koska valmis passi olisi noudettavissa yksityiseltä palveluntarjoajalta, jonka palveluverkosto olisi poliisin palveluverkostoa huomattavasti laajempi ja aukioloajat joustavammat. Poliisin myöntämän Suomeen toimitettavan passin hinta ei nousisi muutoksen myötä, vaan olisi 52 euroa vuonna 2013.

Myös ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten passit voitaisiin esityksen mukaan toimittaa suoraan valmistajalta, jos tarjolla olisi riittävän luotettavia ja turvallisia jakelupalveluja. Uuteen toimitusmenettelyyn siirryttäisiin ulkomailla vaiheittain.

Esityksen tavoitteena on myös passiviranomaisten henkilöstöresurssien turvaaminen myönnettävien passien määrän lisäännyttyä merkittävästi. Toimitusmenettelyn yksinkertaistaminen vähentäisi merkittävästi asiakaskäyntejä poliisille ja edustustoihin.

Vuonna 2006 voimaan tulleen passilain myötä passien yleinen voimassaoloaika lyhennettiin viiteen vuoteen. Voimassaoloajan lyhentämisen vuoksi vuosittain vanhenee aiempaa huomattavasti suurempi määrä passeja. Poliisi myöntää vuonna 2012 arvion mukaan noin 700 000 passia, kun vuonna 2011 passeja myönnettiin noin 500 000. Jatkossa määrän arvioidaan vakiintuvan suunnilleen vuoden 2012 tasolle tai hieman sitä korkeammalle.

Passien toimitusmenettelyt ovat vaihtelevia Euroopan maissa. Ehdotetun kaltainen käytäntö, jossa passi toimitetaan asiakkaalle suoraan passin valmistajalta, on käytössä muun muassa Norjassa, Tanskassa, Itävallassa, Sveitsissä, Portugalissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa, Sloveniassa ja Liettuassa.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 29.4.2013.

Lisätietoa passilain muuttamisesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/passilain_muuttaminen

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.