Sisäministeriö on antanut tänään asetukset poliisin, Maahanmuuttoviraston ja Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta. Yleisimpiin poliisilta haettuihin lupiin tulee hinnanalennuksia, osaan luvista puolestaan tulee korotuksia. Maahanmuuttoviraston myöntämien lupien hintoihin tulee korotuksia. Kansalaisuusasioiden maksut säilyvät entisellään. Myös Pelastusopiston maksullisista kursseista perittävää maksua on tarkistettu. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2013.

Poliisin lupien hinnanalennukset perustuvat lähinnä materiaalikustannusten laskuun sekä Väestörekisterikeskuksen ja Liikenteen turvallisuusviraston maksujen muutoksiin. Sekä poliisin että Maahanmuuttoviraston hinnankorotukset perustuvat pääsääntöisesti yleisen kustannustason nousuun. Lisäksi poliisi on tarkentanut laskentaperusteitaan.

Henkilökortti ja passi aiempaa edullisemmin, aselupien hintoihin ei muutoksia

Henkilökortin hinta laskee 55 eurosta 53 euroon. Alaikäisen henkilökortin hinta on 36 euroa (aiemmin 35 euroa).

Passi maksaa jatkossa 52 euroa (aiemmin 54 euroa). Myös pikapassin saa aiempaa edullisemmin, uusi hinta on 64 euroa (aiemmin 68 euroa). Samoin express-passin saa hiukan nykyistä edullisemmin, uusi hinta on 83 euroa (aiemmin 87 euroa).

Ensimmäisestä auton ajokortista perittävä hinta pysyy ennallaan 60 eurossa. Muiden yleisempien ajokorttisuoritteiden hinnat laskevat kahdella eurolla.

Paikallispoliisin myöntämien oleskelulupien ja turva-alan lupien hintoihin tulee korotuksia. Poliisin myöntämä oleskelulupa maksaa jatkossa 156 euroa (aiemmin 145 euroa). Lisäksi järjestyksen valvojaksi ja vartijaksi hyväksymisten hinta nousee.

Aselupien hintoihin ei tule muutoksia. Poliisi on ottanut marraskuussa 2012 käyttöön uuden asetietojärjestelmän ja samassa yhteydessä uudistetaan käsittelyprosesseja. Hintojen tarkistustarve selvitetään vuoden 2013 kuluessa.

Oleskelulupien hinnat nousevat

Maahanmuuttoviraston myöntämän ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu nousee 385 eurosta 425 euroon. Työntekijän oleskeluluvan maksu on jatkossa 500 euroa (aiemmin 440 euroa). Myös opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan ja alaikäisen ensimmäisen oleskeluluvan maksut nousevat. Opiskelijan oleskelulupa maksaa ensi vuoden alusta alkaen 300 euroa ja alaikäisen 200 euroa.

Kansalaisuushakemuksen ja kansalaisuusilmoituksen hinnat pysyvät ennallaan.

Maahanmuuttoviraston suoritteista perittävissä maksuissa on tavoitteena siirtyä hallituskauden aikana asteittain maksuihin, jotka vastaavat suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Luvista perittävät maksut perustuvat valtion maksuperustelakiin

Valtion maksuperustelain mukaan suoritteesta valtiolle perittävän maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Tämä kustannusvastaavuus on otettu huomioon asetuksia valmisteltaessa.

Keskeiset poliisin perimät maksut 1.1.2013

  • Henkilökortti 53 euroa
  • Passi 52 euroa
  • Ensimmäinen auton ajokortti 60 euroa
  • Poliisin myöntämä oleskelulupa 156 euroa

Keskeiset Maahanmuuttoviraston perimät maksut 1.1.2013

  • Ensimmäinen oleskelulupa 425 euroa
  • Työntekijän ensimmäinen oleskelulupa 500 euroa
  • Opiskelijan ensimmäinen oleskelulupa 300 euroa
  • Alaikäisen ensimmäinen oleskelulupa 200 euroa
  • Kansalaisuushakemuksen käsittelymaksu 440 euroa
  • Kansalaisuusilmoituksen käsittelymaksu 240 euroa

http://www.intermin.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.