Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan vuosilomalain muutosta. Lakiesityksen mukaan työntekijällä olisi oikeus pyynnöstä saada vuosilomaa siirretyksi jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien, jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana. Oikeus koskisi loma-ajan sairauspäiviä. Nykyisin siirtämisoikeus koskee vain yli 7 päivän työkyvyttömyysaikaa. Lakiesityksessä tämä karenssiaika poistuisi.

Jos lakiesitys toteutuu, aiheutuisi KT Kuntatyönantajien laskelmien mukaan kunta-alalle arviolta 108 miljoonan euron lisäkustannus. Se tarkoittaa noin 0,5 % lisäystä kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannuksiin. KT edellyttää, että tämä kustannus kompensoidaan kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisesti.

Vuosilomalain muutostarve perustuu EU:n työaikadirektiiviin ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan Suomen voimassa oleva vuosilomalaki on työaikadirektiivin vastainen.

Lakiesityksen mukaan työntekijän olisi ilmoitettava viipymättä loman siirrosta sairastuttuaan ja osoitettava työnantajalle luotettava selvitys sairastumisesta. Tällä tarkoitetaan yleensä lääkärintodistusta. Lakiesitys annettaneen eduskunnalle alkuvuodesta.

KT Kuntatyönantajat on kuntatyönantajien etujärjestö, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 441 000 työntekijää ja viranhaltijaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.