Insamlingen Jul i sinnet har igen bjudit på julmat åt mindre bemedlade barnfamiljer. Röda Korset och Mannerheims Barnskyddsförbund har i år delat ut presentkort à 70 euro till sammanlagt 18 000 familjer på olika håll i Finland. Det var sextonde gången som insamlingen ordnades i november-december.

År 2011 inbringade insamlingen den största summan hittills, 1 171 678 euro, men i år satte man igen ett nytt rekord, eftersom insamlingen fram till fredagen den 21 december redan hade inbringat 1368 993 euro. Traditionellt har de sista bidragen influtit på bidragskontot ännu på julafton och till och med efter jul, så slutresultatet kommer att stiga ytterligare.

Insamlingen Jul i sinnet inleddes den 16 november och avslutas idag på julafton. De presentkort som insamlingsintäkterna finansierar har delats ut till mottagarfamiljerna inför jul. För presentkorten kan familjerna köpa matvaror för julmiddagen i K-matbutiker.

Insamlingen ordnas av Röda Korset och MBF tillsammans med Yles Morgon-tv, Radio Vega och Radio Suomi. Arrangörerna ansvarar för insamlingskostnaderna, så intäkterna används i sin helhet till presentkort.

Jul i sinnet-presentkorten delas ut till barnfamiljer som har hamnat i trångmål på grund av till exempel arbetslöshet, sjukdom, överskuldsatthet, låga inkomster eller någon krissituation. Röda Korsets och MBF:s frivilliga sållar fram de familjer som är i behov av ett presentkort i samarbete med den lokala rådgivningen, socialbyrån eller församlingen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.