Joulupäivän aamuna Pohjois-Savon poliisille ilmoitettiin, että Vieremän taajama-alueella on aamuyön aikana liikkunut rivitalojen piirissä yksinäinen susi. Poliisipartio sekä paikalle pyydetty RKTL:n asiantuntija totesivat suden liikkuvan vaivalloisesti ja raahaten toista takajalkaa. Susi oli liikkunut usean omakotitalon ja rivitalojen pihapiirissä. Jälkien perusteella susi oli etsinyt jätekatoksista ruokaa.

Poliisi määräsi suden lopettavaksi ja paikallisten metsämiesten avustuksella eläin lopetettiin iltapäivällä Vieremän kirkonkylän läheisyydessä. Poliisia avusti tilanteessa noin 45 paikallista metsästäjää. Poisto -operaatio oli poliisijohtoinen tilanne.

Susi lopetettiin Poliisilaki 25 §:n perusteella. Eläimen käyttäytyminen oli lajille epätyypillistä, koska se liikkui keskellä taajama- aluetta. Eläimen käyttäytyminen osoittaa, että se oli syystä tai toisesta menettänyt ihmisarkuutensa, koska se liikkui keskellä ihmisasutusta välittämättä ihmisten aiheuttamista äänistä tai hajuista. Lähimmillään eläin oli liikkunut vain muutamien metrien päässä asuinrakennusten ulko-ovista.

Poliisin suorittaman riskiarvion perusteella, eläimen käyttäytyminen oli siinä määrin uhka ihmisten hengelle ja terveydelle, että se päätettiin lopettaa. Toinen merkittävä syy oli se, että asiantuntijana toimineen Ronkaisen arvioinnin mukaan, eläin oli jossakin määrin loukkaantunut / vahingoittunut (poikkeava jälkikuvio). Eläinsuojelulain (14§) mukaan, mikäli luonnonvarainen eläin on loukkaantunut, sitä tulee auttaa tai lopettaa se.

Susi oli nuori uros ja se painoi noin 30 kg. Poliisi toimittaa eläimen Oulun Eviraan, jossa mm. tutkintaan eläimen kunto sekä ravitsemustila.

POLIISILAKI 25 §
Eläimen kiinniottaminen ja lopettaminen
Poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni tai lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle. Sama oikeus poliisimiehellä on, jos eläin aiheuttaa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin saadaan lopettaa myös, jos se on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.

ELÄINSUOJELULAKI 14 §
Sairaat tai vahingoittuneet eläimet 
Luovutettaessa sairas tai vahingoittunut eläin on sairaudesta tai vahingoittumisesta ilmoitettava eläimen vastaanottajalle. Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa kotieläintä tai muuta ihmisen hoidossa olevaa eläintä on joko itse autettava tai ilmoitettava eläimestä sen omistajalle tai hoitajalle taikka kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.  Jos 2 momentissa mainittujen henkilöiden tavoittaminen on kohtuuttoman vaikeaa ja jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, saadaan se lopettaa. Tästä on viivytyksettä tehtävä 2 momentissa mainittu ilmoitus.  Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.