Isyysvapaan ajalta maksettavaan isyysrahaan tulee muutoksia 1.1.2013. Isyysrahaa saa jatkossa enimmillään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa.

Isät saavat isyysrahaa 1.1.2013 jälkeen pidempään ja joustavammin. Isä voi pitää 1–18 arkipäivää vapaata ja saada isyysrahaa samaan aikaan kuin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysrahapäivät isä voi pitää äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Halutessaan isä voi pitää kaikki 54 arkipäivää vapaata äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen.

Uudistus koskee niitä perheitä, joissa erityisäitiysraha, äitiysraha tai adoptioperheissä vanhempainraha alkaa 1.1.2013 jälkeen. Jos erityisäitiysraha, äitiysraha tai vanhempainraha on alkanut vuoden 2012 puolella, isän isyysraha maksetaan edellisen lain mukaan isyysvapaan ja isäkuukauden ajalta. Isäkuukausia pidetään vielä vuonna 2014.

Vuoden 2012 syyskuun loppuun mennessä isyysrahaa on saanut 48 500 isää. Keskimäärin 73 % isistä pitää 18 arkipäivää isyysvapaata lapsen syntymän jälkeen. Sen sijaan isäkuukauden pitää vain 27 % isistä. Isyysvapaamuutoksen tavoitteena on lisätä isille tarkoitettuja perhevapaita ja tehdä perhevapaista joustavampia.

Mikä muuttuu isyysvapaassa?

  • Isyysrahaa maksetaan aiempaa pidempään. Isä saa isyysrahaa enimmillään 54 arkipäivää. Isyysrahapäivät eivät enää vähennä vanhempainrahapäiviä kuten isäkuukaudessa.
  • Isäkuukausi jää pois.
  • Isyysvapaan voi pitää aiempaa joustavammin. Aikaisemmin 1–18 arkipäivää piti pitää ennen vanhempainrahakauden loppumista. Nyt koko vapaan voi halutessaan pitää kerralla vanhempainrahakauden jälkeen.
  • Isyysvapaan voi pitää aiempaa myöhemmin. Vapaan pitää olla pidettynä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.
  • Isä ei menetä vapaita, vaikka perheeseen syntyy tai adoptoidaan uusi lapsi. Aikaisemmin isäkuukauden menetti, jos vanhempainpäiväraha alkoi uudesta lapsesta ennen vapaan pitämistä.
  • Isyysrahan hakuaika pitenee. Isyysrahaa haetaan viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai adoptiolapsen hoitoonottopäivästä on kulunut 2 vuotta.
  • Lapsi voi olla päivähoidossa ennen isyysvapaata. Aikaisemmin isäkuukauden siirtäminen edellytti, että lapsi oli tätä ennen kotihoidossa.
  • Perhe voi saada kotihoidon tukea ja isyysrahaa samaan aikaan. Kotihoidon tuen hoitoraha ja äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen maksettava isyysraha kuitenkin sovitetaan yhteen. Perhe voi saada hoitorahaa, jos se ylittää isyysrahan määrän. Isyysrahaa, jota isä saa äitiys- tai vanhempainrahakaudella, ei soviteta yhteen hoitorahan kanssa.

STM:n tiedote isyysvapaasta: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1846930#fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.