Ala-Satakunnassa tuli joulun aikana ilmi epäilty eläinsuojelurikos. Keski-ikäisen maanviljelijän karjarakennuksesta tavattiin useita kymmeniä nautoja käsittävä karja. Karjan elinolosuhteiden epäillään täyttävän eläinsuojerikoksen. Sivullisen henkilön ilmoituksen perusteella tilalla suoritettiin eläinlääkärin toimesta eläinsuojelutarkastus. Tarkastuksessa todettiin, että eläinten säilytystilaan oli kertynyt eläinten alle lantaa noin metrin kerros koska lannanpoistojärjestelmä oli epäkunnossa. Eläimillä ei ollut lepoon mitään puhdasta paikkaa.

Palolaitoksen toimesta paikalle tilattiin imuauto, joka tyhjensi hätätoiminepiteenä imuautolla lietelantaa. Myös lantaa myös tyhjennettiin vapaaehtoisten toimesta käsivoimin.

Hätätoimenpiteiden jälkeen eläinten hyvinointi voitiin taata siten, että eläimet voitiin jättää siistittyyn karjasuojaan. Eläimet ovat kuitenkin siinä kunnossa, että hätäteurastuksiin ei ollut aihetta.  Päätökset karjan kohtalosta tehdään myöhemmin.

Alustavassa selvittelyssä on käynyt ilmi, että karjan hoidon laiminlyönti on johtunut omistajan sairaudesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.