Tullihallitus ja viisi tullipiiriä lakkaavat vuoden lopulla ja tilalle tulee yksi Tulli-niminen viranomainen. Tullin organisaatio uudistetaan vastaamaan nykyistä paremmin toimintaympäristön ja toimintamallien muutoksia. Perusteluna muutokselle on se, että tullitoiminta on muuttunut yhä enemmän sähköiseksi asioinniksi. Myös valvontaa hoidetaan pitkälti liikkuvilla ryhmillä. Palvelua ja valvontaa voidaan toteuttaa ilman Suomen sisäisiä toimintapiirin rajoja.

Muutos mahdollistaa tehtävien järjestämisen joustavasti valtakunnallisissa yksiköissä koko maan alueella. Uudistus mahdollistaa myös resurssien tehokkaamman ja joustavamman käytön sekä varmistaa toimintamallien ja palvelujen yhdenmukaisuuden.

Tullin tehtävät eivät muutu, vaan Tulli huolehtii edelleen tulliverotuksesta, valmiste- ja autoverotuksesta, maahantuonnin arvonlisäverosta, maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä sekä ulkomaankaupan tilastoinnista. Tulli tutkii edelleen myös tullirikoksia.

Päätehtäviä varten Tullissa on ulkomaankauppa- ja verotusosasto, valvontaosasto, hallinto-osasto ja toimipaikkaosasto. Tullissa on yhdeksän itsenäisesti toimivaa tullia niihin kuuluvine toimipaikkoineen. Tullit ovat Helsingin tulli, Lentotulli, Kotka, Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra, Turku, Tornio ja Maarianhamina.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.