– Laivatilauksen saamatta jääminen on suuri pettymys vaikeuksissa olevalle toimialalle, jolle olisi kaivattu uutta työtä. Ymmärrän hyvin alalla työskentelevien pettymyksen, toteaa työministeri Lauri Ihalainen.

– Hallitus käytti kaikki käytettävissä olleet keinot rahoituspaketin aikaansaamiseksi ja tilauksen varmistamiseksi. Tämä ei valitettavasti tällä kertaa riittänyt, ministeri jatkaa.

Ihalainen korostaa, että nyt on entistä tärkeämpää valmistella uusia teollisuuspolitiikan keinoja ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan kannattavan vientiteollisuuden menestyminen, uusiutuminen ja työllisyys. Hänen mukaansa tätä valmistelua tehdään parhaillaan hallituksen puolivälitarkastelua ja kehysriihtä varten.

– Suomalaisen meriteollisuuden tulevaisuudennäkymien parantamisen on oltava keskeinen osa tätä tarkastelua. Meidän täytyy pohtia, onko löydettävissä jotain uusia keinoja alan näkymien vahvistamiseksi, Ihalainen linjaa.

Meriteollisuus on nimetty äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) toimialaksi vuosiksi 2009–2012.

– Mielestäni on perusteltua, että ÄRM-statusta jatketaan tuleviksi vuosiksi, jotta meillä on edellytyksiä kehittää meriteollisuuden pitkän aikavälin kannattavuutta ja työllisyysnäkymiä Suomessa. Hallituksen sopima meriteollisuuden kilpailukykyohjelma on osa tätä työtä, korostaa Ihalainen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.