Valtiovarainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä virka julistettiin haettavaksi 3.12.2012 ja hakuaika päättyi 28.12.2012 klo 16.15. Määräaikaan mennessä valtiovarainministeriön kirjaamoon oli saapunut Martti Hetemäen, Timo Laitisen, Hannu Mäkisen ja Markus Sovalan hakemukset. Jukka Kivitien ja Lars Robert Sonckin hakemukset päivittyivät sähköisessä hakujärjestelmässä klo 16.15 jälkeen.

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä viran nykyinen haltija Raimo Sailas jää eläkkeelle 11.2.2013. Valtioneuvosto nimittää uuden valtiosihteerin kansliapäällikkönä valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen esityksestä. Virka täytetään 1.3.2013 lukien määräajaksi, enintään seitsemäksi vuodeksi. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.