Jos etuutta on maksettu asiakkaalle liikaa tai aiheettomasti, Kela joutuu perimään liikamaksun takaisin. Vuoden 2013 alusta Kela antaa asiakkaalle takaisinperintäpäätöksen aina kertamaksuna. Sen jälkeen asiakas voi sopia maksujärjestelyistä Kelan perintäyksikön kanssa.

Takaisinperintäpäätöksessä ilmoitetaan liikamaksun määrä, eräpäivä ja maksutiedot. Liikamaksu on maksettava Kelalle kerralla.

Jos asiakas ei pysty maksamaan perittävää määrää kerralla takaisin, Kela voi vähentää sen osissa muista asiakkaalle maksettavista etuuksista. Kuukausittain vähennettävä määrä on vähintään 30 euroa.

Asiakas voi myös tehdä Kelan kanssa maksusuunnitelman, mutta vasta sen jälkeen, kun hän on saanut takaisinperintäpäätöksen. Maksujärjestelyistä sopiminen hoidetaan jatkossa vain Kelan perintäyksiköissä – ei enää toimistoissa. Perintäyksikön yhteystiedot on kerrottu takaisinperintäpäätöksessä.

Kelalla on kuusi perintäyksikköä, jotka palvelevat asiakkaita puhelimitse arkisin klo 9–16.

Menettelyä muutetaan, koska takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanossa ulosottoteitse on ollut ongelmia. Nyt asiakkaan maksuvelvoite määrätään takaisinperintäpäätöksessä mahdollisimman selvästi.

Takaisinperinnästä suurin osa kohdistuu opintotukeen, työttömyysturvaan ja asumistukeen. Nyt voimaan tulevat muutokset eivät koske elatusavun ja eläkkeiden perintää.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.