Onnibus Oy on julkaissut 2.1.2013 verkkosivuillaan tiedotteen, jossa se ilmoittaa Imatra-Helsinki –halpabussiliikenteen päättyvän muutaman päivän varoitusajalla vain noin 1,5 kuukauden jälkeen liikenteen aloittamisesta. Syyksi Onnibus ilmoittaa matkustajien vähyyden ja reitin kannattamattomuuden.

Linja-autoliitto ihmettelee, miksi Onnibus -yrityksiä eivät koske samat joukkoliikennelain mukaiset velvoitteet kuin muita bussiyrityksiä. Joukkoliikennelaissa uuden reittiluvan saamisen ehtona on, että reittilupaa hakeva yritys sitoutuu liikennöimään reittiä vähintään kahden vuoden ajan. Kahden vuoden säännös on laadittu juuri sitä varten, että matkustajille halutaan varmistaa luotettavien joukkoliikennepalvelujen saatavuus ja jatkuvuus. Lain tiukalla kahden vuoden liikennöintisäännöksellä velvoitetaan reittilupaa hakeva yritys arvioimaan hakemansa reitin kannattavuusedellytykset jo ennen lupahakemuksen jättämistä.

– On käsittämätöntä, että Onnibus –yritykset voivat tehdä joukkoliikennelain vastaisia kokeiluja eli avata ja lopettaa reittejä täysin oman harkintansa mukaan. Luvan Imatra-Helsinki vuorolle antaneen viranomaisen on puututtava pikaisesti asiaan. Kaikkia yrityksiä on kohdeltava joukkoliikennelain säännösten mukaisesti. Sijaiskärsijänä pikakokeiluissa ovat matkustajat, jotka eivät voi luottaa vuorojen olemassaoloon kuukautta pidempää aikaa, toteaa liiton puheenjohtaja Matti Vainio.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.