Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu paljon rasismista. Keskusteluissa lasten kokemaa rasismia usein vähätellään tai se sivuutetaan kokonaan. Arkipäivän rasismi, kuten solvaaminen kadulla ja stereotyyppiset käsitykset tietyistä ihmisryhmistä loukkaavat myös lasta. Lasten kohtaama rasismi on tunnistettava ja siihen on puututtava.

Pelastakaa Lasten toiminnassa mukana olevat lapset muistuttavat rasismin olemassaolosta. Arjessa heidän suomalaisuuttaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumistaan kyseenalaistetaan jatkuvasti. Rasismia kokevalla lapsella saattaa olla harvoja paikkoja tai elämänalueita, jotka olisivat vapaita rasismista.

”Rasismin kokemuksissa ei ole kyse vain yksittäisistä kokemuksista tai ongelmista vaan rasismin kokemukset vaikuttavat lapsen hyvinvointiin laajasti ja heikentävät sitä”, sanovat Pelastakaa Lasten rasisminvastaisentyön asiantuntijat Satu Kanninen ja Heli Markkula ja jatkavat, että rasismi tekee lapsen elämästä turvattoman, halventaa lapsen taustan ja kyseenalaistaa kuulumisen yhteiskuntaan.

Pelastakaa Lasten mukaan erityisesti lasten rasismin kokemukset jäävät usein aikuisilta pimentoon. Valitettavan usein rasismin olemassaolon kiistävät ne, joita rasismi ei kosketa omakohtaisesti tai jotka eivät välttämättä huomaa tai halua nähdä rasismin esiintymistä.  Rasisminvastaisentyön asiantuntijat muistuttavat, että jokainen meistä voi löytää itsensä määrittelemästä, ketkä kuuluvat suomalaiseen yhteiskuntaan: ketkä ovat “oikeita” tai “normaaleja” suomalaisia, ketkä taas “poikkeavia” tai vain tiettyyn rajattuun “muottiin” kuuluvia. Tällaista määrittelyä tehdessämme käytämme valtaa suhteessa toisiin. Valtasuhteista on kyse myös silloin, kun pohditaan, kuka Suomessa saa määritellä, mikä on rasismia ja mikä siinä satuttaa.

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että rakentava puhe rasismista, ilmiön tunnustaminen ja sen vastustaminen, antaa tilaa rasismin kokemusten käsittelyyn. Samalle se viestittää kaikille lapsille, että rasismiin puututaan ja siihen on aina puututtava, eikä siitä selviytyminen tai sen vastustaminen ole vain rasismia kokeneen tehtävä. Pelastakaa Lapset toivoo yhä useamman puolustavan oikeudenmukaisempaa ja moninaisempaa Suomea.

Pelastakaa Lapset on aktiivinen rasisminvastaisuuden edistäjä Suomessa ja Euroopassa. Järjestön toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (LOS). Suomessa rasisminvastaista työtä toteutetaan kahdesta keskeisestä näkökulmasta: voimaannuttamalla rasismia kohdanneita nuoria ja osallistamalla sekä nuoria että aikuisia aktiivisiksi rasisminvastaisuuden edistäjiksi.

Pelastakaa Lasten rasisminvastaisessa NoRa (No Racism) -hankkeessa julkaistu R-sana-kirja rasismista auttaa lasten ja nuorten kanssa toimivia havaitsemaan rasismia lasten ja nuorten arjessa sekä toimimaan rasisminvastaisesti. R-sana-kirja on luettavissa verkossa osoitteessa:http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/rasisminvastainen-tyo/

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.