Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen

Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen ei yhdy poliisiylijohtaja Mikko Paateron ajatukseen ns. naapurivahtien partioinnista poliisin apuna. Viranomaisista poliisilla on erityinen tehtävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä.  ”Ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen on osaavien ammattilaisten tehtävä. Tätä tehtävää ei voi ulkoistaa vapaaehtoisille”, sanoo poliisikomentaja Riikonen.

Riikosen mukaan poliisilla on olemassa olevia hyviä yhteistoimintamalleja eri viranomaisten ja kaupunkien kesken, joten kaikkia muualta tulevia malleja ei kannata yrittää sovittaa meidän olosuhteisiimme. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitos tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa mm. kartoittamalla säännöllisin väliajoin rikosten, häiriökäyttäytymisen ja ilkivallan ilmenemistä ja suuntaamalla siten omaa valvontatoimintaansa. Poliisilla on lisäksi varsin toimiva ja uusi lainsäädäntö yhteistyöstä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kesken, joten sieltä tulee lainsäädännöllinen tuki laajallekin viranomaisyhteistoiminnalle.

Riikosen mukaan ihmisten turvallisuuteen voidaan parhaiten vaikuttaa monen eri toimijan yhteistyöllä, mutta avainsana on ammattitaito. Poliisitehtävät eivät ole useinkaan yksinkertaisia vaan tilanne voi muuttua yllättäen helposta hyvinkin vaativaksi. Silloin kun tilanne muuttuu nopeasti, mitataan henkilön kykyä selviytyä niin taidollisesti, teknisesti kuin lainsäädännöllisestikin.

Meillä ei ole olemassa mitään sellaista järjestelmää, joka voitaisiin edes kuvitella otettavan näihin tehtäviin ilman kohtuullisen pitkää koulutusta. Joka tapauksessa se olisi vuosien työ, eikä onnistumisesta ja tarpeestakaan voisi olla mitään varmuutta, päättää Riikonen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.