Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään hyväksyttiin 48 henkilöä vuonna 2012. Edellisvuonna luku oli lähes sama, 52. Auttamisjärjestelmän asiakasmäärä ei kuitenkaan kerro koko totuutta ihmiskauppailmiön laajuudesta Suomessa, vaan todennäköisesti uhreja on enemmän. Esimerkiksi kaikki poliisin ja Rajavartiolaitoksen tietoon tulleet uhrit eivät hakeudu auttamisjärjestelmän piiriin.
Joutsenon vastaanottokeskuksen hallinnoima ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tarjoaa apua ja suojelua ihmisille, joiden epäillään joutuneen ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhriksi. Ihmiskaupan kaltaisia rikoksia ovat muun muassa törkeä paritus ja kiskonnantapainen työsyrjintä.
Todennäköisin uhri: ravintolatyöntekijä Kaakkois-Aasiasta
Vuoden 2012 lopussa auttamisjärjestelmän piirissä oli 94 ihmiskaupan uhria tai sellaiseksi epäiltyä henkilöä. Heistä selkeällä enemmistöllä, noin 66 prosentilla oli taustallaan työperäinen hyväksikäyttöepäily. Noin 27 prosenttia oli seksuaalisen hyväksikäytön uhreja.
Todennäköisin ihmiskaupan uhri Suomessa on Kaakkois-Aasiasta kotoisin oleva maahanmuuttaja. Vuonna 2012 auttamisjärjestelmään hyväksytyistä 48 henkilöstä 20 oli muuttanut Suomeen Kaakkois-Aasiasta, ja he kaikki olivat uhriutuneet työperäisesti ravintolatyössä.
Työperäiselle ihmiskaupalle on tavallista, että uhrit oleskelevat Suomessa laillisesti. Viime vuonna auttamisjärjestelmään ohjautuneet uhrit asuivat Pohjanmaalla, pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Tampereen seudulla. Näillä alueilla ihmiskaupan tunnistaminen on hyvällä tasolla ja myös auttamisjärjestelmä tunnetaan hyvin.
Asiakasmäärän ennustetaan nousevan
Joutsenon vastaanottokeskus ennustaa, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään hyväksyttävien uusien asiakkaiden määrä nousee tänä vuonna 60 henkilöön.
Taustalla on ennen kaikkea viime aikoina lisääntynyt tietoisuus ihmiskauppailmiöstä. Tänä vuonna Joutsenon vastaanottokeskus ja Vähemmistövaltuutetun toimisto tarjoavat koulutusta erityisesti sellaisille viranomaisille ja järjestöille, joiden kanssa auttamisjärjestelmällä ei vielä ole ollut käytännön yhteistyötä.
Toinen auttamisjärjestelmän asiakasmäärää todennäköisesti lisäävä tekijä on se, että tyypillisen työperäisen ihmiskauppaepäilyn paljastuessa mahdollisten autettavien määrä on jopa kymmeniä henkilöitä.
Myös mahdolliset rikoslain muutokset voivat lisätä ihmiskaupparikoksen uhreiksi määriteltyjen ja apuun oikeutettujen henkilöiden määrää.
Auttaminen keskitettiin marraskuussa Joutsenoon
Ihmiskaupan uhrien auttaminen keskitettiin 12.11.2012 pelkästään Joutsenon vastaanottokeskukseen.
Aiemmin Oulun vastaanottokeskus vastasi alaikäisten uhrien auttamisesta. Alaikäisten uhrien määrä on kuitenkin ollut hyvin pieni, viime vuonna vain kaksi henkilöä. Kun työt on keskitetty yhteen paikkaan, säästetään hallintokuluissa ja pystytään kehittämään tehokkaammin esimerkiksi koulutustyötä ja ihmiskauppatietouden levittämistä.
Ihmiskaupan uhrin auttaminen sisältää muun muassa asumisjärjestelyt, sosiaali- ja terveyspalvelut, oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen, turvallisuusjärjestelyt ja muut uhrin tarvitsemat tukitoimet. Käytännössä palvelut järjestetään sinne, missä uhri asuu.
Päätöksen auttamisjärjestelmään ottamisesta ja sittemmin auttamisen päättymisestä tekee valtion vastaanottokeskuksen johtaja sen jälkeen, kun poliisi, Rajavartiolaitos tai jokin muu viranomainen tai järjestö on ottanut yhteyttä ihmiskauppaepäilystä.
Tilastokatsaus verkossa
Tilastokatsaus auttamisjärjestelmän toiminnasta vuonna 2012 löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuiltawww.migri.fi > Tilastot > Vastaanottotilastot.

Mitä on ihmiskauppa?

 
Ihmiskauppa on vakava rikos ja ihmisoikeusloukkaus, jossa hyväksikäytetään ja kontrolloidaan toista ihmistä. YK:n ihmiskauppaa koskevassa lisäpöytäkirjassa ilmiön määritelmä muodostuu kolmesta kriteeristä, joiden kaikkien tulee täyttyä: toiminta, keino ja tarkoitus:
 
”Ihmiskauppa tarkoittaa hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai vastaanottamista (toiminta) voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, taikka toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun avulla (keinot). Hyväksikäytöksi katsotaan vähintään toisen hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai pakollinen palvelu, orjuus tai muu orjuuden kaltainen käytäntö tai orjuuden kaltaiset olot tai elinten poistaminen (tarkoitus).”
 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.