Matkat kotoa työpaikalle ja takaisin vievät yhteensä keskimäärin 46 minuuttia päivässä. Neljä kymmenestä työssäkäyvästä selviää edestakaisista matkoistaan alle puolessa tunnissa. Useimmin suomalaiset taittavat työmatkat henkilöautolla yksin. Autoa suositaan myös hyvin lyhyillä matkoilla.

Edestakaiset työmatkat vievät pääkaupunkiseudulla keskimäärin 54 minuuttia, kun muualla maassa työmatkoihin menee 43 minuuttia. Maaseudulla työmatkat vievät keskimäärin 56 minuuttia. Työmatkat lohkaisevat päivästä yhteensä keskimäärin 46 minuuttia.

Neljä kymmenestä käyttää työmatkoihin alle 30 minuuttia päivässä. Yhdellä kymmenestä edestakaisten työmatkojen kesto jää alle kymmeneen minuuttiin, ja neljällä prosentilla työmatkat vievät yli kaksi tuntia. Tiedot perustuvat suomalaisten omiin arvioihin työmatkan kestosta.

Viidenkin minuutin matkat kuljetaan autolla

Reilut puolet työssä käyvistä kulkee työmatkansa pääsääntöisesti henkilöautolla. Kävellen tai jalan kulkee töihin hieman useampi kuin joka neljäs, ja julkisia kulkuneuvoja käyttää hieman alle joka viides. Autolla kulkevista kuusi prosenttia suosii kimppakyytejä.

Naisista joukkoliikennettä työmatkoilla suosii 22 prosenttia, kun miehistä julkisia käyttää ainoastaan 13 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla julkisten liikennevälineiden käyttö on odotetusti muuta maata yleisempää. Pääkaupunkiseudulla julkisia käyttää 42 prosenttia ja autoa 34 prosenttia. Julkiset liikennevälineet ovat pääkaupunkiseudulla yleisin kulkuneuvo työmatkoilla.

Alle viiden minuutin yhdensuuntaiset työmatkat kuljetaan pääsääntöisesti jalan, mutta jo 5?14 minuutin matkoilla henkilöauto on ylivoimaisesti suosituin liikkumistapa. 35?54-vuotiaat ovat ahkerimpia auton käyttäjiä. Heistä kuusi kymmenestä kulkee työmatkansa pääasiassa henkilöautolla.

Tiedot perustuvat vakuutusyhtiö Ifin YouGov Finlandilla teettämään kyselytutkimukseen. Kyselyyn vastasi 1094 työssä käyvää suomalaista syyskuussa 2012. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.

Näin paljon työmatka syö aikaa keskimäärin:

Pääkaupunkiseutu: 27 minuuttia
Yli 100 000 asukkaan kaupunki pääkaupunkiseudun ulkopuolella (Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti): 21 minuuttia

50 000?100 000 asukkaan kaupunki (mm. Kuopio, Kouvola, Pori, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa): 21 minuuttia
10 000?49 999 asukkaan kaupunki (mm. Mikkeli, Kokkola, Kajaani, Iisalmi, Kemi): 22 minuuttia

Alle 10 000 asukkaan kunta (mm. Ii, Orivesi, Karkkila, Heinävesi): 19 minuuttia
Maaseutu (pieni kunta taajaman ulkopuolella): 28 minuuttia

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.