Hallitus keskusteli iltakoulussaan keskiviikkona 9. tammikuuta Norjan vuoden 2011 joukkosurmista ja niistä tehdystä analyysistä. Analyysissä tunnistettiin useita suomalaisen toimintajärjestelmän vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Keskeisenä vahvuutena tunnistettiin kunnallisten ja valtiollisten viranomaisten yhteistoimintaa tukevat viesti- ja tietojärjestelmät sekä viranomaisten hyvä toimintakyky. Suomalaiset viranomaiset ovat tottuneet toimimaan yhdessä ja käyttämään yhteisiä järjestelmiä. Lainsäädäntö tukee hyvin yhteistoimintaa.

Myös Suomen hätäkeskusjärjestelmä on vahvuus. Norjassa eri viranomaisilla on omat hätäkeskuksensa, mistä syystä tieto ei välittynyt viranomaisten välillä. Vahvuutena analysoinnissa pidettiin myös sitä, että poliisi, pelastustoimi ja Rajavartiolaitos toimivat alueellisesti laajemmissa ja vahvemmissa organisaatioyksiköissä kuin Norjassa vastaavat organisaatiot.

Kehittämistarpeita on viranomaisten yhteisen turvallisuusverkon kehittämisessä ja viranomaisten viestiverkon toimintakyvyn varmistamisessa sekä poliisin erityisvarustuksessa.

Valtioneuvostotason turvallisuusjärjestelyiden ja -toimintamenetelmien kehittämistä jatketaan edelleen valtioneuvoston kanslian johdolla yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on yhtenäistää turvallisuusohjeet ja parantaa hallintorakennusten turvallisuutta.

Lisäksi sosiaali- ja terveysviranomaisten rooli turvallisuusviranomaisena selkeytetään siten, että hallinnonala huomioidaan yhtenä keskeisistä turvallisuutta edistävistä toimijoista yhteiskunnassa.

Hallitus sai myös kokonaisselvityksen nuorten tekemistä suunnitelmallisista henkirikoksista, sekä koosteen sen pohjalta tehtävistä johtopäätöksistä ja suosituksista, jotka on käsitelty sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.