Suomalaisten, erityisesti naisten, yleisin rahaan liittyvä unelma on suuri lomamatka. Uudesta autosta haaveilee puolestaan joka kolmas mies. Vapaaherran elämään tarvittaisiin suomalaisten mielestä keskimäärin 2 033 482 € euron kertasumma, mutta kolmannes suomalaisista ei hylkäisi työntekoa mistään hinnasta. Tiedot käyvät ilmi säästämiseen ja sijoittamiseen erikoistuneen pankkiiriliike Alexandrian tuoreesta kyselytutkimuksesta. Taloustutkimuksen omassa Internet-paneelissaan toteuttamaan tutkimukseen vastasi marraskuussa 1094 henkilöä.

Peräti puolet suomalaisista säästäjistä (47 %) myöntää laittavansa rahaa sukanvarteen jotain tiettyä unelmaa varten. Kärkipaikkaa rahaan liittyvissä unelmissa pitää suuri lomamatka (36 %). Naiset (47 %) säästävät lomamatkaan yli kaksi kertaa miehiä (21 %) useammin. Lomailu kiinnostaa myös erityisesti Helsingissä ja Uudellamaalla asuvia, joista peräti 48 % tunnustaa unelmoivansa suuresta lomamatkasta. Uuden auton hankinta on puolestaan haaveena jopa joka kolmannella miehellä (33 %), mutta vain alle kuudesosalla naisista (16 %). Helsingin ja Uudenmaan alueella asuvista vain 11 prosenttia haaveilee uudesta autosta, kun esimerkiksi länsisuomalaisista näin tekee 33 %.

 

Oman asunnon hankinta on suomalaisten toiseksi yleisin rahaan liittyvän unelmoinnin kohde, ja nousee säästämissyiden ehdottomaksi ykköseksi nuorten, 18–29-vuotiaiden keskuudessa: heistä peräti 70 % unelmoi omasta kodista.

Myös velattomuus (29 %), omavaraisuus (25 %) ja työnteosta vapautuminen (19 %) ovat suosittuja rahaan liittyviä unelmia. Haaveet vapaalle vaihtamisesta kasvavat iän myötä: vain joka kymmenes 30–39-vuotias haaveilee työnteon lopettamisesta, mutta 50–59-vuotiaista siitä haaveilee jo joka kolmas (32 %).

– Omaa säästämistä suunnitellessa kannattaa miettiä myös tavoitteiden aikajännettä: lyhyemmän ja pidemmän tähtäimen tavoitteiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois. Lomamatkaa ja vaikkapa omia eläkepäiviä varten säästäminen onnistuu samanaikaisesti, kun suunnitelma ja välineet ovat kunnossa, Alexandrian asiakaspalvelun johtaja Arja-Leena Puhakka sanoo.

Suomalainen lyö hanskat naulaan, jos saa kaksi miljoonaa euroa

Keskikokoinen lottovoitto riittäisi suomalaisten mielestä vapaaherran elämään: 2 033 482 € on kyselyn mukaan keskimääräinen kertasumma, jonka saatuaan suomalaiset kokisivat voivansa lopettaa työnteon ja viettää silti mukavaa elämää loppuelämänsä ajan.

Toisaalta joka yli joka neljäs suomalainen (27 %) sanoo, ettei haluaisi lopettaa työntekoa vaikka saisi millaisen summan käyttöönsä. Nuorimmasta, 18–29-vuotiaiden ikäryhmästä, jopa yli kolmannes oli tätä mieltä.

Joka toinen on luopunut unelmastaan rahanpuutteen takia

Hieman alle puolet (47 %) vastaajista koki joutuneensa luopumaan jostain unelmastaan kokonaan rahanpuutteen takia. Keski-ikäiset, 40­–49-vuotiaat, kokevat joutuneensa luopumaan jostain unelmastaan rahanpuutteen takia hieman muita ikäryhmiä useammin (56 %), kun taas harvimmin unelmistaan ovat joutuneet luopumaan alle 30-vuotiaat (41 %).

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 1.–9.11.2012 välisenä aikana. Kyselytutkimukseen vastasi 1094 suomalaista 18–64 vuoden ikäistä kuluttajaa.


 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.