Poliisissa siirrytään valtion yleiseen eroamisikään 1. helmikuuta 2013. Valtioneuvosto esitti lainmuutosten vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 18.1.

Poliisissa siirrytään noudattamaan yleistä valtion virkamiesten eroamisikää, joka on 68 vuotta. Heti lain voimaan tullessa poliisit voivat halutessaan jatkaa virkauraansa 68 ikävuoteen saakka.

Muutos toteutetaan porrastetusti siten, että ennen vuotta 1960 syntyneet miehistöön ja alipäällystöön kuuluvat poliisit voivat jäädä vanhuuseläkkeelle 60 – 68 vuoden iässä ja ennen vuotta 1960 syntyneet tietyt päällystöön kuuluvat poliisit 63 – 68 vuoden iässä.

Nämä siirtymäkauden erityiset eroamisikäsäännökset eivät koske vuoden 1960 jälkeen syntyneitä edellä mainittuja poliiseja. Merkittävä osa vanhemmista miehistöön ja alipäällystöön kuuluvasta henkilöstöstä on valinnut 58 vuoden ammatillisen erityiseläkeiän. Muutos ei vaikuta mahdollisuuteen hyödyntää aiemmin tehtyä valintaa.

Eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen sisältyy lausuma:

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkkaan poliisin erityisestä eroamisikäsääntelystä luopumisen vaikutuksia ja muutosprosessin toteuttamista sekä ryhtyy tarvittaessa seurantatulosten vaatimiin lainvalmistelu- ja muihin toimenpiteisiin.


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.