Työsuojelurahasto myönsi työelämän tutkimus- ja kehitystoimintaan 9,8 miljoonaa euroa vuonna 2012. Saapuneista 369 hakemuksesta rahasto myönsi määrärahat 162 hankkeelle, yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Rahasto rahoitti Työturvallisuuskeskuksen toimintaa 3,1 miljoonalla eurolla.

Työsuojelurahastolle osoitettujen hakemusten määrä säilyi vuoden 2011 tasolla.

Hankkeet tuottavat työpaikoilla hyödynnettävää tietoa, jonka avulla työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä organisaation tuottavuus ja tuloksellisuus paranevat.

Tutkimus selvittää pitkien työpäivien terveysvaikutuksia

Suurin yksittäinen tutkimusmääräraha, 200 000 euroa, myönnettiin Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle Ovatko pitkät työpäivät mielenterveysongelmien ja työkyvyttömyyden riskitekijä?. Tutkimus selvittää, lisäävätkö pitkät työpäivät ja niitä suosiva työkulttuuri työkykyä heikentäviä terveysongelmia pitkällä aikavälillä.

Tutkimusaineisto on koottu 200 000 työntekijästä Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Englannista, Ranskasta, Hollannista, Belgiasta ja Tanskasta. Tässä ns. IPD-WORK (Individual-participant-data meta-analysis of working populations) –konsortiossa on 50 eurooppalaista tutkijaa. Suomessa tutkimusta johtaa tutkimusprofessori Mika Kivimäki Työterveyslaitokselta.

Rovaniemi panostaa henkilöstötuottavuuteen

Rovaniemen kaupunki vakiinnuttaa henkilöstötuottavuuden ja työelämän laadun kehittämisen osaksi johtamisjärjestelmäänsä ja toimintamalliaan. Ulkopuolisena asiantuntijana on MCompetence Oy:stä Marko Kesti. Työsuojelurahaston kehittämisavustus on 78 900 euroa.

Stipendi 73 tutkijalle

Työsuojelurahasto myönsi henkilökohtaisen stipendin 73 tutkijalle. Suurimman yksittäisen stipendin, 18 800 euroa, sai seitsemän tutkijaa.

Tutkijastipendillä väitöskirjaansa valmistelevat Lotta Tynkkynen, Helsinki: Nuorten urapolut sosiaalisessa kontekstissa; Maarit Lehtonen, Hyllykallio: Terveydenhuollon priorisoinnin vaikuttavuus; Heidi Lehtopuu, Rovaniemi: Työn mielekkyys ja sisäinen palkitsevuus henkilöstön kokemana; Malgorzata Lahti, Vihtavuori: Communicating cultural diversity in the workplace; Timo Räikkönen, Helsinki: Kestävän kehityksen periaatteet työn muutosten hallinnan välineenä; Mari Koivistoinen, Lapinlahti: Johtamisviestintä sosiaali- ja terveysalan kuntaorganisaatioissa sekä Saara-Leena Kaunisto, Oulu: Ihmissuhteet opettajan työhyvinvoinnin haasteena.

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Lisäksi rahasto tukee lakisääteisesti Työturvallisuuskeskuksen toimintaa.

Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus kustantavat ja julkaisevat Telma – työelämän kehittämisen erikoislehteä neljä kertaa vuodessa tavoitteena uusimman työelämän kehittämiseen liittyvän tiedon levittäminen työpaikoille. Lehden painosmäärä on 123 000 kappaletta.

Lisätietoja:
Myönnetyt ja haetut määrärahat 2012 rahoitusmuodoittain
Tutkimus- ja kehityshankkeet
– Haettu 158 kpl, yhteensä 20,5 miljoonaa euroa.
– Myönnetty 48 kpl, yhteensä 5,3 miljoonaa euroa.
Tiedotus- ja koulutushankkeet
– Haettu 30 kpl, yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.
– Myönnetty 16 kpl, yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.
Kehittämisavustukset
– Haettu 27, yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.
– Myönnetty 25 kpl, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.
Stipendit
– Haettu 154 kpl, yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.
– Myönnetty 73 kpl, yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.
Työturvallisuuskeskus
– 3,1 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätökset vuonna 2012: Luettelo
http://www.tsr.fi/uutistori/tiedotteet/tiedote/-/view/25374
– Tutkimus- ja kehityshankkeet 2012
– Tiedotus- ja koulutushankkeet 2012
– Kehittämisavustukset 2012
– Stipendit 2012
Hakukriteerit rahoitusmuodoittain
– www.tsr.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.