Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen muistuttaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisessa tavoitteena on peruspalvelujen vahvistaminen.

– Tavoitteeseen päästään, kun Suomeen saadaan syntymään riittävän vahvoja kuntia tai vaihtoehtoisesti selkeitä sosiaali- ja terveydenhuollon alueita, jotka voivat turvata laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä niiden kehittämisen.

Haatainen huomauttaa, että hyvinvointi ja terveys ovat monella tavalla yhteydessä kunnan kykyyn luoda hyvä elinympäristö. Kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi asuminen, koulutus, kulttuuri ja liikuntapalvelut sekä kuntalaisten mahdollisuudet osallistua oman lähiyhteisönsä toimintaan.

– Toivon, että kuntatasolla paneudutaan laajasti alueen asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksiin. Erityishuomio pitää kiinnittää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen, jotta kansalaisten oikeudet voidaan myös turvata koko maassa. Lähipalveluiden turvaamisen ohella pitää voida tuottaa keskitetysti erityisosaamista vaativia palveluja, jotta ne ovat kaikkien saavutettavissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta valmistellut työryhmä luovutti tänään loppuraporttinsa, jossa esitetään palvelujen järjestämistä kahdessa palvelurakenteessa, nykyistä laajemmalla perustasolla sekä erityisvastuutasolla. Kuntaliittoa työryhmässä edusti varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.

Alueellinen työ käynnistyy, kuntia kuullaan

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen jatkuu alueellisilla selvityksillä.

– Jatkotyön tuloksena on saatava aikaan selkeä ja kestävä kokonaisuus, joka turvaa sen, että ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä voidaan vahvistaa ja kaikki kuntalaiset saavat tasapuolisesti palvelut julkisesta palvelujärjestelmästä, Haatainen edellyttää.

Alueelliset selvittäjät kuulevat kuntia tammi-helmikuussa. Sen jälkeen työryhmä tekee yhteisen esityksen uudeksi palvelurakenteeksi, jossa otetaan huomioon alueilta saatu tieto.

– Alueellisista kuulemistilaisuuksista halutaan tietoa, millainen palvelurakenne vastaa parhaiten kunkin alueen asukkaiden tarpeisiin. Samalla pitää pystyä arvioimaan tilannetta pitkällä aikajänteellä niin palvelutarpeiden muuttumisen, henkilöstön saatavuuden kuin kuntien taloudenkin näkökulmasta.

– Painopisteen on oltava sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tiivistämisessä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja palveluiden saatavuuden turvaamisessa. Järjestämisvastuussa oleva taho vastaa tästä ja siksi on huolehdittava sen riittävästä kantokyvystä, Tuula Haatainen toteaa.

Kuntaliitosta alueelliseen selvitystyöhön osallistuu viisi asiantuntijaa: sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen, erityisasiantuntija Teija Mikkola, erityisasiantuntija Antti Kuopila, erityisasiantuntija Hannele Häkkinen sekä hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta-Vaara.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.