Kielikylpytoimintaan ja kielikylpykouluihin liittyvien aloitteiden seuraamiseen ja tukemiseen tarvitaan koordinoitua työtä. Se sisältää yhteydet päättäjiin ja viranomaisiin kansallisella tasolla ja kuntatasolla, jotta kielikylpytoiminnan aloittamiselle ja harjoittamiselle voidaan luoda hyvät edellytykset sekä päiväkodeissa että kouluissa suomenkielisillä paikkakunnilla, Folkhälsans förbund -järjestön johtaja Viveca Hagmark sanoo.

Sekä kielikylpyopetus että ruotsinkielinen opetus suomenkielisillä paikkakunnilla on yhä tärkeämpää. Suomessa on vireillä monia uudistuksia, joilla on yhtymäkohtia kieliasiamiehen työhön. Tällaisiin kuuluu erityisesti Kansalliskielistrategian toteuttaminen, jonka valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2012.

Folkhälsan julkisti 14. tammikuuta raportin elävästä kaksikielisyydestä, Folkhälsanin kielikylpytyöstä ja ruotsinkielisestä opetuksesta suomenkielisillä paikkakunnilla otsikolla ”För en levande tvåspråkighet – Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under åren 2006–2012”. Raportin on kirjoittanut kielikylpyvaltuutettu Veronica Hertzberg.

– Kun aloitin työn, ei ollut koottua tietoa kielikylpytoiminnasta, ruotsinkielisestä päivähoidosta ja ruotsinkielisistä kouluista yksikielisesti suomenkielisillä paikkakunnilla. Vielä vähemmän löytyi koottua tietoa työskentelytavoista eri paikkakunnilla, Veronica Hertzberg kertoo. Tärkeä osa työtä onkin ollut tiedottaminen sekä ihmisten ja laitosten yhteensaattaminen.

Raportin julkistamistilaisuudessa puhunut ylitarkastaja Maj Krogell-Haimi totesi kielikylpyvaltuutetun tehneen ison työn, joka olisi oikeastaan kuulunut viranomaisille. Krogell-Haimi kertoi, että Kansalliskielistrategian valvonta on annettu oikeusministeriön tehtäväksi.

– Samaan aikaan on muistettava, että kunnat vastaavat opetuksesta ja kunnat tekevät myös päätökset. Viranomaiset voivat antaa suosituksia, mutta lopulliset päätökset tehdään kunnissa, Krogell-Haimi sanoi.

Helsinkiläisen Lauttasaaren yhteiskoulun kielikylpyopettaja Hanna Keskinen esitteli kielikylpypolkumallin, joka toimii Lauttasaaressa. Keskisen mukaan kielikylpytoiminnan kysyntä on suurempaa kuin paikkatarjonta päiväkodeissa ja kouluissa. Hän toivoi, että yhä useammilla lapsilla olisi mahdollisuus perusopetukseen, jossa noudatetaan kielikylpymenetelmää.

– Kielikylpy on loistava menetelmä, jota tulee vaalia. Sitä ei saa kuihduttaa lyhytnäköisillä päätöksillä, Hanna Keskinen sanoo.

Sen lisäksi, että maassa on pulaa kielikylpyopetuksesta, ei myöskään kielikylpyopettajia kouluteta riittävästi.

– Työssäni olen nähnyt myös, että monet kielikylpyopettajat työskentelevät valtavan yksin, kielikylpyvaltuutettu Veronica Hertzberg kertoo. Olisikin tärkeää, että he voisivat olla yhteydessä muihin kielikylpyopettajiin. Jo olemassa olevien sekä uusien kielikylpy-yksiköiden tulisi myös saada materiaalia ja täydennyskoulutusta.

Aloitteen kielikylpyasiamiehen palkkaamisesta teki aikoinaan Svenska kulturfonden, joka myös myönsi yhdessä Svenska folkskolans vänner -yhdistyksen, Konstsamfundet-säätiön ja Stiftelsen Tre Smeder -säätiön kanssa siihen myös taloudellista tukea.

– Meille on käynyt yhä selvemmäksi, että kielikylpytoiminta sekä ruotsinkielinen päivähoito ja koulu suomenkielisillä paikkakunnilla muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Viimeksi kuluneen vuoden aikana olemme etsineet uutta vahvempaa muotoa asian edistämiseksi laajassa yhteisymmärryksessä monien toimijoiden kanssa julkiset instituutiot, virkamiehet, poliittiset päättäjät ja kansalaisjärjestöt mukaan lukien, johtaja Viveca Hagmark kertoo.

Folkhälsanin terveyttä edistävä työ keskittyy elämäntapakysymyksiin, perheisiin ja suhteisiin. Näihin alueisiin liittyen järjestö haluaa ottaa jatkossa kielikylpypäiväkodit ja koulut sekä suomenkielisillä paikkakunnilla toimivat ruotsinkieliset koulut aktiivisesti mukaan toimintaan.
Folkhälsanilla on kielikylpyryhmät myös päiväkodeissaan Hyvinkäällä, Keravalla, Lahdessa, Liedossa, Järvenpäässä ja Vantaalla.

Ruotsinkielinen raportti on luettavissa Folkhälsanin verkkosivuilla, www.folkhalsan.fi/sprakbad

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.