JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Jos maan hallitus leikkaa lisää kunnilta, paineet kuntaväen lomautuksiin kasvavat. Samalla heikkenevät palvelut, varoittaa kunta-alan suurimman ammattiliiton JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Hän puhui aiheesta vieraillessaan tiistaina Kouvolassa, jossa on juuri päätetty mittavista lomautuksista. Suurin osa henkilöstöstä lomautetaan kolmeksi viikoksi.

Uudet säästöt ja verot ovat esillä helmikuun lopussa, kun maan hallitus käy talouden tilaa läpi niin sanotussa hallituskauden puolivälin tarkastelussa. Talouden näkymät ovat epävarmat, ja uusia tuntuvia säästöjä ja veronkorotuksia on tulossa jo tehtyjen päälle.

Lomautukset eivät ole tehokasta säästämistä, Eloranta muistutti hallitusta ja kuntapäättäjiä. Lomautukset heikentävät palveluja. Palvelujen tarve ja merkitys on kuitenkin kasvussa nyt, kun eletään talouden matalasuhdanteessa.

  • Palvelut ovat olennainen osa kotimarkkinoita, joiden varassa talous nyt paljolti on. Ne ovat myös välttämätön edellytys talouden uudelle nousulle. Ilman laadukkaita ja riittäviä palveluja ei  vientiteollisuus tai muu elinkeinoelämä kuopasta nouse.
  • Hoiva, koulutus, liikenne, turvallisuus ja muut peruspalvelut tekevät pohjan, jolle menestyvää yritystoimintaa ja vientiä voidaan rakentaa.

Eloranta toivoi hallituksen muistavan, että palvelujen heikentäminen iskisi kovimmin tuen tarpeessa oleviin.

  • Niin kävi 90-luvun laman aikaisissa leikkauksissa, joiden surulliset jäljet näkyvät yhä. Samaa virhettä ei saa toistaa.
  • Lomautusten vaikutukset näkyvät palvelujen laadussa paljon pitempään kuin itse lomautusten ajan. Ne lisäävät työntekijöiden kuormaa , sotkevat palvelutuotantoa ja heikentävät työyhteisöjen toimintaa.

Ei palkka-alea

Onneksi puheet yleisestä suorasta palkka-alesta ovat kuivahtaneet omaan tyhmyyteensä, Eloranta sanoi. Palkka-ale kuristaisi kotimarkkinoita ja lisäisi työttömyyttä samaan tapaan kuin palvelujen leikkaaminenkin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää kuitenkin yllä ajatusta nollakorotuksista, jota on esittänyt myös Kuntatyönantajat. Nollalinja on mahdoton, Eloranta toteaa.

  • Sekin olisi palkka-alea, koska hintojen ja verojen korotukset syövät ostovoimaa.

Kunta-alan työntekijät ovat jo kohdanneet palkka-alen, Eloranta huomautti.

  • Sitä syntyy lomautusten seurauksena. Kuntatyöntekijät ovat matalapalkkaisia, joten lomautukset vievät heidät tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen. Ei heillä ole varaa nollakorotuksiin.

Ammattiliitto JHL:n 240 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Alojamme ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus. Kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.