Ulkoministeriö järjestää Helsingissä 17. -18. tammikuuta rauhanvälitystä käsittelevän rauhanvälityksen ystäväryhmän kokouksen. Kokoukseen osallistuu edustajia noin 30 maasta sekä neljästä alueellisesta järjestöstä ja YK:sta. Ystäväryhmä toimii pääasiallisesti New Yorkissa.

Vuonna 2010 perustettiin YK:n yleiskokouksen yhteydessä Suomen ja Turkin johdolla valtioista ja järjestöistä koostuva rauhanvälityksen ystäväryhmä (Group of Friends of Mediation). Ryhmä keskittyy rauhanvälityksen kehittämiseen ja yhteistyön edistämiseen. Ystäväryhmässä on tällä hetkellä 34 valtiota, YK sekä alueelliset järjestöt Arabiliitto, Asean, EU, OAS, OIC ja Etyj. Ryhmän jäsenmäärä on kasvanut huomattavasti viimeisen vuoden aikana.

Nyt Helsingissä järjestettävä kokous on osa ystäväryhmän toimintaa. Suomi ja Turkki ystäväryhmän puheenjohtajina kehittävät aktiivisesti YK:n rauhanvälitykseen liittyvää työtä. Ystäväryhmän tuella laadittu YK:n yleiskokouksen rauhanvälityspäätöslauselma käynnisti prosessin, jonka seurauksena syksyllä 2012 julkaistiin YK:n pääsihteerin ohjeistus tehokkaasta rauhanvälityksestä. Suomi korostaa erityisesti naisten roolin vahvistamista rauhanprosesseissa vakaan ja kestävän rauhan aikaansaamiseksi.

”Alueellisten järjestöjen rooli rauhanvälityksessä on erittäin merkittävä, sillä ne toimivat lähellä konfliktialuetta ja tuntevat konfliktin syyt ja sen osapuolet hyvin”, sanoo ulkoministeri Erkki Tuomioja. Ulkoministeri Tuomiojan mukaan yhteistyö alueellisten järjestöjen ja YK:n välillä on osoittautunut hedelmälliseksi.

Kokoukseen osallistuvat OAS:n, Aseanin, Etyjin ja EU:n edustajat. Ulkoministeri Erkki Tuomioja avaa kokouksen 17. tammikuuta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.