Sähkön käyttö on suurin tulipaloille altistava riskitekijä yrityksissä. Sähköjärjestelmän ongelmien selvittämiseksi If käynnistää laajan sähköturvallisuustutkimuksen ja perustaa If Turva-akatemian.

If käynnistää suomalaisen elinkeinoelämän kannalta merkittävän sähköturvallisuustutkimuksen. Tutkimuksessa selvitetään noin tuhannen suomalaisen pk-yrityksen sähköjärjestelmän akuutit tulipaloriskit. Tutkimus keskittyy toimialoihin, joilla sähkön käyttö on toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisintä.

Tutkimus on seurausta Ifin tekemästä suurvahinkoanalyysista, jossa käytiin läpi noin 200 yrityksille sattunutta vähintään 200 000 euron palovahinkoa. Analysoiduista tulipaloista jopa 35 prosenttia oli seurausta sähkön käytöstä. Yleisimmät palon syyt olivat sähkölaitteen tai -järjestelmän vika tai sähkölaitteen käyttöön liittyvä huolimattomuus.

Etenkin liike- ja teollisuusrakennuksissa merkittävä osa tulipaloista on seurausta sähköjärjestelmän ongelmista.

– Vaikka tulipalon syyksi osoittautuisi sähkö, yksityiskohtaisempi syy palon alkamiselle selviää vain harvoin. Kun sähköjärjestelmien määräaikaistarkastuksetkin joudutaan tekemään pistokoeluontoisesti, ei tarkkaa tietoa sähkölaitteistojen kunnosta tai yksittäisistä vioista ole. Yritysten on vaikeaa laittaa sähkölaitteistoja kuntoon, jos riskejä ja tarvittavia korjaustoimenpiteitä ei pystytä yksilöimään, kertoo yritysturvallisuuden asiantuntija Jussi Lehtonen Ifistä.
If perustaa Turva-akatemian

If perustaa sähköturvallisuustutkimusta varten Turva-akatemian, joka ensivaiheessa tarjoaa viidelle äskettäin sähköinsinööriksi valmistuneelle työtä sekä jatkokoulutusmahdollisuuden sähköturvallisuuden asiantuntijaksi.

– Turva-akatemia tarjoaa nuorille perusteellisen koulutuksen sähköturvallisuuteen, erityisesti sähkötekniseen lämpökuvaukseen ja siihen liittyviin mittauksiin ja havaintoihin. Tällaista koulutusta ei saa mistään muualta, joten valittavat henkilöt pääsevät ainutlaatuiselle näköalapaikalle suomalaiseen sähköturvallisuuteen, kertoo If Turva-akatemiaa johtava vahingontorjuntapäällikkö Mika Luhtala Ifistä.

Turva-akatemian työntekijöiden rekrytointi on käynnistynyt, ja haku päättyy tammikuun lopussa 2013.

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiseteläimetkoditautotja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 300 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.