Nuoret rikoksen uhrit jäävät usein tunnistamatta ja siten myös ilman apua. Nuorten rikosuhrien verkkosivut on perustettu jakamaan nuorille tietoa siitä mikä on rikos, milloin ja mistä hakea apua ja miten rikosprosessi etenee.

Verkkosivuilla annetaan tietoa myös aikuisille nuorten arjessa nuoren rikoksenuhrin tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Sivuilla on oma osio läheisille, jossa korostetaan läheisen läsnäolon ja tuen tärkeyttä sekä annetaan neuvoja läheisen omaan jaksamiseen. Rikoksen todistajana toimiminen on sekin haastava kokemus. Siitä verkkosivuilla annetaan nuorille lisätietoa. Verkkosivujen osoite on www.riku.fi/nuoret.

Rikosuhripäivystyksessä käynnistyi huhtikuussa 2012 nelivuotinen valtakunnallinen hanke edistämään nuorten rikoksen uhrien asemaa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää tehokas ja kohdennettu viestintä nuorten rikosuhrien oikeusturvasta ja tuesta. Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

http://nuoret.riku.fi/

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.