SUURIMPANA 98.000,- EURON LÄÄKETIETEELLINEN APURAHA DOSENTTI TERO JÄRVISEN TYÖRYHMÄLLE. Mannerheimin Lastensuojeluliitolle myönnettiin kolmena apurahana yhteensä 60.000 euroa ja se oli viimevuoden tapaan sosiaalisten apurahojen suurin saaja. Päivikki ja Sakari Sohlberg perustivat säätiön keväällä 1988. Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain. 16. tammikuuta jaetaan apurahoina 1.500.400,- euroa, josta suurin osa tutkimusta edistävinä apurahoina (1.000.400,- euroa) ja kolmannes sosiaalisina apurahoina (500.000,- euroa). Viime syksynä Säätiö sai 377 hakemusta, joiden yhteismäärä oli 11.380.065,- euroa.

Apurahan saivat seuraavat tutkimukset, yhteisöt ja hankkeet:

Apurahan saaja Paikkakunta Käyttötarkoitus Summa

Tutkimusapurahat:
Dosentti Tero Järvinen, Tampere, Kohdekudosspesifistä Lääkehoitoa – Kohdekudokseen hakeutuvien ja penetroituvien peptidien avulla, 98 000 e.
FT Keijo Viiri, Tampere, Geenien poikkeavan ilmentymisen seuraukset – mallina lasten TEL-AML1-leukemia, 80 000 e.
Professori Erika Isolauri, Turku, Ravitsemus raskauden ja imetyksen aikana, synnytystapa ja suoliston mikrobiston kehittyminen: vaikutukset lapsen terveyteen, 65 000 e.
Professori Kai Kaarniranta, Kuopio. Silmänpohjan ikärappeuman lääkehoito, 65 000 e.
Professori Sture Andersson, Helsinki, Keskosen keskushermoston kehitys 6-9 v iässä, 60 000 e.
FT Nina Kaminen-Ahola, Helsinki, Ympäristön vaikutus geenien säätelyyn: raskauden aikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat epigeneettiset muutokset, 60 000 e.
Professori Karl Lemström, Helsinki, Elinsiirrännäisen molekyyli- ja geeniterapia – koeputkesta klinikkaan, 60 000 e.
LT Sirkka-Liisa Rudanko, Helsinki, Lasten perinnöllisten suoni- ja verkkokalvorappeumien aiheuttama näkövammaisuus Suomessa 1990-2010, 60 000 e.
Dosentti Harri Saxen, Helsinki, Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion seulontatutkimus, 50 000 e.
Professori Heikki Hyöty, Tampere, Development of enterovirus vaccine against type 1 diabetes, 45 000 e.
Professori Matti J. Tikkanen, Helsinki, Regulation of estradiol-17? production in breast adipose tissue in postmenopausal women with and without breast cancer, 37 400 e.
Professori Ville Pettilä, Helsinki, Annettujen punasolujen iän vaikutus tehopotilaiden kuolleisuuteen, 35 000 e.
Professori Eija Kalso, Helsinki, Modulation of glial cell activation and neuropathic pain –tutkimusprojekti, 34 000 e.
Dosentti Henri Huttunen, Helsinki, Lipidimetabolian säätely ja APP: uusi kolesterolitunnistuksen molekulaarinen mekanismi, 30 000 e.
LT Leena Rahkonen, Helsinki Lapsiveden ja napaplasman erytropoietiinin merkitys sikiön kroonisen hapenpuutteen diagnostiikassa, 30 000 e.
LT Harri Rusanen, Oulu, Perinnöllisten ataksioiden molekyyliepidemiologinen ja kliininen Mitatax-tutkimus, 30 000 e.
Dosentti Petri Mattila, Helsinki, Lasten välikorvatulehdusten perinnöllisyystutkimus, 25 000 e.
Väitöskirjaopiskelija Aino Siltari, Helsinki, Iän merkitys verisuonten toiminnan kokeellisessa tutkimuksessa; paikallisen reniini-angiotensiinijärjestelmän osuus, 22 000 e.
LL Otto Hemminki, Helsinki, Onkolyyttinen serotyyppi 3 adenovirus ihmisen levinneen syövän hoidossa, 20 000 e.
LT Minna Koskenvuo, Turku, Syöpähoidon läpikäyneiden lasten hoidon jälkeisen immuniteetin rekonstruktio, alttius virusinfektioille sekä hyytymis- ja vuotoriskien seurantatutkimus, 20 000 e.
LT Anu Vaajanen, Tampere, Silmän paikallinen angiotensiinijärjestelmä – uusi kohde glaukoomalääkekehitykseen, 20 000 e.
TtM Johanna Olli, Turku, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen, 18 000 e.
LT Laura-Maria Madanat-Harjuoja, Vantaa, Lapsena tai nuorena sairastetun syövän ja sen hoitojen pitkäaikaisvaikutukset, 7 500 e.
LT Tuomas Peltonen, Oulu, Aorttaläpän ahtauman patogeneesin molekulaariset tekijät, 6 000 e.
LL Eeva Hölttä Helsinki, Vanhuksen akuutin sekavuustilan ja neuropsykiatristen oireiden tunnistaminen ja erotusdiagnostiikka, 5 000 e.
LL Anniina Lahti, Oulu, Epidemiologinen tutkimus alaikäisten itsemurhista Suomessa 4 500 e.
LL Suvi Saarinen, Helsinki, Psykopatiapiirteet lapsilla ja nuorilla 4 500 e.
HLL Irma Arpalahti, Vantaa, Varhaisen intervention hyväksyttävyys ja vaikuttavuus suun terveydenhuollossa, 3 000 e.
THM Riitta Saarela, Helsinki, Palvelukotiasukkaiden suun terveys ja sen yhteys ravitsemukseen ja kuolleisuuteen, 3 000 e.
LL Miia Härkönen Helsinki, Lapsuuden atooppisen ihottuman tehokkaan hoidon estävä vaikutus muiden atooppisten oireiden puhkeamiseen? 2 500 e.

Sosiaaliset apurahat:
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Helsinki. MLL:n Hyvä alku yläkouluun -kampanjan käynnistäminen, 20 000 e.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri, Kajaani. Solmut auki! Lapsen kehityksen tukeminen elämänkaaren solmukohdissa, 20 000 e.
MLL Kuopion yhdistys ry, Kuopio. MuKaVa – erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harraste- ja vertaistukiryhmät Tavalllisen Toiminnan Talossa, 20 000 e.
ViaDia Joensuu ry, Joensuu.”Yhteisössä kasvamassa” – Lähiötalo Joensuun Rantakylässä, 20 000 e.
Nuorten Palvelu ry, Kuopio. Tyttöjen tila Iisalmeen -toiminnan käynnistäminen Iisalmessa, 20 000 e.
Aseman Lapset ry, Helsinki. FRIENDS, lasten ja nuorten ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma ala- ja yläkoulussa, 20 000 e.
Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Helsinki. “Vi i klassen-projektet” för att öka barnens trygghet i vardagen och minska på våldsamt och aggressivt beteende i skolvärlden, 20 000 e.
Kansan Raamattuseuran Säätiö, Lohja. Hyvistä hetkistä hyvään elämään – erityistä tukea tarvitseville lapsille ja perheille järjestettävät viikonlopputapahtumat ja leirit, 20 000 e.
Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki. Perheväkivallan tai sen uhan alla elävien nettiauttaminen, 20 000 e.
HelsinkiMissio ry / Nuorten Kriisipiste, Helsinki. Nuoren Kriisipisteen toiminta ja liikkuvat kriisityöntekijät –projekti, 20 000 e.
Vanhustyön keskusliitto, Helsinki. Ryhmä-, virkistys- ja kesätoiminnan organisointi sekä ideointipäivien järjestäminen ikäihmisten ryhmäohjaajille valtakunnallisesti, 20 000 e.
Suomen Valkonauhaliitto ry, Helsinki. Ikäihmisten virkistystoiminta, valtakunnalliset pienryhmät ja seminaarit vaikeassa elämäntilanteessa oleville, lasten kerhot, Pienen askelin –toiminta, 20 000 e.
FT, KTL Marja-Liisa Vesterinen, Lappeenranta. Toimintasmallin rakentaminen / muistisairaiden ryhmien ohjaus ja ikääntyneiden päivätoimintakerhjen ohjaus sekä omaishoitajien työn tukeminen, 17 500 e.
HelsinkiMissio ry/Lapsi- ja perhetyö, Helsinki. Kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten palveluiden kehittämishanke (Pelastakaa sukupolvi -hanke), 15 000 e.
Väestöliitto, Poikien Puhelin, Helsinki. Poikien Puhelimen ylläpito ja kehittäminen, 10 000 e.
Ihmeelliset vuodet ry, Espoo. Ihmeelliset vuodet – ohjelma käytöshäiriöisten lasten tukemiseksi kotona, päiväkodissa ja koulussa, 10 000 e.
Refluksilapset ry, Piispanristi. Neuvolan henkilökunnan koulutusmalli lasten refluksin tunnistamiseen, neuvontaan ja tukeen, 10 000 e.
Kirkkopalvelut ry / Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusu, Pieksämäki. Koulunkäyntivaikeuksista kärsivien nuorten tukitoimien kehittäminen Lastenkoti Ruusussa, 10 000 e.
Uudenmaan Vanhusten-huollon kannatusyhdistys, Espoo. Vapaaehtoistyö Palvelukoti Mäntyrannassa, 10 000 e.
Keuruun Vanhaintukisäätiö, Keuruu. Tuurilassa tavataan! – Tuurilan alueen ikääntyneiden yhteisöllisyyden vahvistaminen , 10 000 e.
Turun ensi- ja turvakoti ry, Turku. Turun ensi- ja turvakoti ry:n Lapsityö, 10 000 e.
Kalliolan Nuoret ry, Helsinki. Tunnen! – Kokemuksellista sosioemotionaalista oppimista, ryhmätoimintana tytöille ja pojille, EASEL-menetelmällä, 10 000 e.
Ahjolan Setlementti ry / Tyttöjen Tupa, Tampere. Tyttöjen Tuvan kehittämishanke, 10 000 e.
Suomen Icehearts ry, Vantaa. Icehearts pienleirit – erityistä tukea kohdennetusti, 10 000 e.
Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry, Tampere. Kaikille tasavertaisen mahdollisuuden musiikin opiskeluun, 6 000 e.
Sylva ry / HYKS, Helsinki. Kuvataideterapiaa syöpää sairastaville lapsille ja nuorille, 5 000 e.
Sylva ry / TAYS, Tampere. Kuvataideterapiaa syöpää sairastaville lapsille ja nuorille, 5 000 e.
Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, Tampere. Äiti-lapsityö ja tyttötyö, 5 000 e.
Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys, Helsinki. Tyttöjen Tupa -hanke huomioiden erityisesti eri kulttuureista tulevat tytöt, 5 000 e.
Sydänlapset ja -aikuiset ry, Helsinki. Synnynnäisesti sydänvikaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutustoiminta, 5 000 e.
Taistelijan talo-palveluyhdistys ry, Itä-Aure. Toivoa ja iloa syrjäseudun vanhusten arkeen musiikin ja kulttuurin keinoin, 5 000 e.
Suomen Punainen Risti / Herttoniemen osasto, Helsinki. Hertta-Klubin toiminta, 5 000 e.
Lounais – Suomen MS-yhdistys ry, Turku. Hyvinvointia perheille, jossa MS-tautia sairastava jäsen, 5 000 e.
Nuorten Ystävät ry, Oulu. Musiikki- ja kuvataidekerhotoiminta kehitysvammaisille, 5 000 e.
Vaasan ammattikorkeakoulu Vaasa, Kyrönmaa action! –hanke, 5 000 e.
Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry, Tampere. Adrenaliini hengenpelastajana! Anafylaksian omahoito-ohjaus nettiversiona, 5 000 e.
Suomen meningomyelo-seele- ja hydrokefalia-vammaiset MeHyvät ry, Kauniainen. Meningomyelocele- ja hydrokefaliavammaisten sekä heidän läheistensä vertaistukitoiminta, 5 000 e.
Tampereen Kaupunkilähetys ry, Tampere, Onnenpäivä 2013. Virkistyspäivän ikäihmisille Vähäsillassa, 5 000 e.
Finlands svenska 4H, Helsinki. Respekt – vi är alla olika, Finlands svenska 4H:s mobbningsförebyggande arbete, 5 000 e.
Kuulovammaisten Lasten Tuki ry, Vantaa. Kuulovammaisten lasten perheiden vertaistuki ja virkistystoiminta, 5 000 e.
Vihreä Keidas ry, Helsinki. Vanhusten tuki- ja kriisiapu, 5 000 e.
Maanpuolustuksen Tuki , Helsinki. Sähköisen kuntokortin käytettävyyden parantaminen, 4 000 e.
Ristola-säätiö Helsinki. Musiikki-ja taiteilijatarvikkeita päivätoimintaan sekä äänikirjoja kehitysvammaisille, 4 000 e.
Tukiyhdistys Karvinen ry, Helsinki. Viikoittaisen musiikkiryhmän toiminnan käynnistäminen, akustisen pianon hankinta, 4 000 e.
Uudenmaan lihastautiyhdistys ry, Helsinki. Vertaistuellinen liikunta- ja musiikkitoiminta lihastautia sairastaville lapsille perheineen, 4 000 e.
Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry, Helsinki. Kehitysvammaisten Marginaaliklubit 2013, 3 700 e.
Syömishäiriöliitto-SYLI ry, Turku. Syömishäiriöön sairastuneille tarkoitetun materiaalin ruotsintaminen, 3 500 e.
Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys r.y. Mynämäki, Anna aikaa vanhukselle-projekti, nuorten työllistäminen vanhusten seuraksi , 3 000 e.
Helsingin Seniorisäätiö, Helsinki. Myrskyryhmän taiteilijaresidenssin järjestäminen Pakilakodissa, 3 000 e.
Oulun Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys, Oulu. “Hitaat askeleet 2 – mielen ja kehon hyvinvointia ikäihmiselle”, 3 000 e.
Uudenmaan CP-yhdistys, Espoo. Koirien kouluttaminen liikuntavammaisille, 3 000 e.
ProNiittymaa r.y, Espoo, Hyvänolon päivät vaikeasti vammaisille, 2 300 e.
Ulvilan Vanhusten-huoltoyhdistys ry, Vanha-Ulvila. Kokemuksellinen arki-apuvälineitä ja virkistysvälineitä palvelukeskuksen asukkaille, 2 000 e.
TPS-Salibandy ry, Turku. Sähköpyörätuolisalibandyn SM / Finlandia-sarjan turnausmatkat, 1 000 e.
Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry, Helsinki. Parkinsonia sairastavien henkilöiden puhetoimintojen ja äänen kuntoutus ja opastus, 1 000 e.

http://www.pss-saatio.fi

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö rs. – Päivikki Tulenheimo-Sohlberg ja Sakari Sohlberg perustivat säätiön keväällä 1988. Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Tämän mukaisesti säätiö tukee lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä tarkoitukseen liittyvää muuta toimintaa. Lasten kohdalla painopiste on henkisen kehityksen edistämisessä isänmaalliselta ja kristilliseltä pohjalta sekä sellaisten haittojen lievittämisessä, jotka johtuvat ruumiillisesta ja henkisestä vajaakykyisyydestä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.