Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne

Elinkeinoelämän edustajia vaivaa krooninen rakentavien ajatusten vaje ja visiointikyvyn puute.

Ammattiliitto Pron puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn tänään antamat ”eväät” hallituksen puolivälin tarkasteluun eivät ole suurelta osin syötäviksi kelpaavia.

– ETLA tarjoilee jälleen Suomelle elinkeinoelämän edustajien perinteistä keinovalikoimaa, jossa kansakuntaa pelastetaan yllyttämällä kurittamaan palkansaajia. Rakentavat esitykset jäävät uupumaan, Rinne harmittelee.

Rinne hämmästelee ETLAn elinkeino- ja teollisuuspoliittisten linjausten sävyä, jossa kasvupolitiikalle ollaan kaasun sijaan painamassa jarruja. Nykyisten yritystukien tehokkuuden läpiperkaaminen on tarpeen, mutta kokonaisuudessaan hallitukselta kaivataan entistä kunnianhimoisempaa ja aktiivisempaa otetta.

– Hallitus ei voi valita voittajia, sen tekevät markkinat. Hallitus voi kuitenkin monin tavoin vauhdittaa ja auttaa eteenpäin niillä aloilla, joilla on suurta tulevaisuuspotentiaalia ja jotka sitä tarvitsevat, Rinne huomauttaa.

Joustava palkkalinja toisi myös reippaita korotuksia

ETLAn esittämä palkkalinja on Rinteen mukaan sekava ja toteutuskelvoton: yhtäältä esitetään nollaratkaisua ja toisaalta joustavaa sopimista yritys- ja työpaikkakohtaisesti.

– Kaikilla aloilla ei suinkaan mene huonosti. Jos joustoa halutaan, niin useilla aloilla ja yrityksissä tullaan tekemään reippaitakin korotuksia.

Onnistuneella palkkapolitiikalla on Rinteen mukaan merkityksensä Suomen kilpailukyvylle, mutta se on osa laajempaa kokonaisuutta.

– Yrityksissä tulisi keskittyä kehittämään kaupaksi meneviä tuotteita ja myymään niitä. Elinkeinoelämän edustajien jatkuva ruikuttaminen velvoitteista ja maltillisesta palkkatasosta saa huolestumaan, onko ydintoiminta nyt hukassa, Rinne hämmästelee.

Rakenneuudistusten kohdennuttava vaikuttavasti

Rinne on samaa mieltä siitä, että kun finanssipolitiikan liikkumavara on pieni, niin rakenteellisten uudistuksien aikaansaamiselle on nyt erityinen tarve. ETLA etsii niitä työmarkkinoilla kuitenkin aivan väärästä suunnasta: kiristämällä ihmisiä pakolla työhön, jota ei ole.

– Työllisiä tarvitaan enemmän, mutta eläke-ehtojen kiristäminen ei paranna nykytilannetta pätkän vertaa. Kun monessa työpaikassa yli 50-vuotiaat irtisanotaan ensimmäisinä, yhä useampi joutuisi väliinputoajaksi ilman tosiallista mahdollisuutta työllistyä työmarkkinoilla, Rinne sanoo.

– Parhaiten tehtyjä työtunteja lisätään vähentämällä työttömyyttä ja huolehtimalla siitä, ettei kukaan ajaudu ennen aikojaan eläkkeelle työkyvyttömyyden vuoksi. Missä ovat esitykset uuden työn ja entistä laadukkaamman työelämän luomiseksi?

Rinteen mukaan hallitukselta tarvitaan ratkaisuja erityisesti osaamisen vahvistamiseksi työssä ollessa ja epäonnistuneen asuntopolitiikan aiheuttamien pullonkaulojen poistamiseksi työmarkkinoilta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.